Internetová encyklopedie dějin Brna

Expozice „Moravská vesnička“ a betlém v Baron Trenck Gallery

Expozice „Moravská vesnička“ a betlém v Baron Trenck Gallery


 • 1. 4. 2012 


 • ulice

  Kapucínské náměstí

 • číslo orientační

  5

 • místo

  Kapucínský klášter


 • charakteristika

  Do Baron Trenck Gallery v Kapucínském klášteře se podařilo dlouhodobě zapůjčit celostátní raritu – tzv. Moravskou vesničku.
  Byla zpřístupněna v neděli 1. dubna. Vesnička, jejímž autorem je Miroslav Mužík, znázorňuje všední život na moravské vesnici na přelomu 18. a 19. století.
  Nechybějí náboženská procesí, jarmark, venkovská zábava, zabijačka, běžné denní pracovní aktivity jako sekání a řezání dřeva, mlácení obilí, praní prádla, kosení trávy atd. Obyvatelé vesnice mimo jiné hodují u piva a jitrnic, tancují při muzice, hrají na hudební nástroje, prodávají zboží na tržišti, krmí drůbež, vymetají komín, orají půdu, včelaří apod.
  Prozatím vesnička čítá bezmála 500 postav – z toho přibližně 200 pohyblivých, dále přes 320 zvířat (koně, krávy, kozy, ovce, prasata, slepice, kačeny, kočky, psi ad.), 51 chalup, kostel, zámek s parkovým altánem, školu, hospodu a různé hospodářské (stodoly, stáje, holubníky aj.) či technické objekty (například vodní i větrný mlýn, pilu, cihelnu, kamenolom, vápenku).
  Z řemesel je představeno kovářství, kolářství, bednářství, truhlářství, brusičství, mlynářství, řeznictví, kominictví a další budou postupně přibývat.
  Návštěvníci (zejména z řad dětí) získají během prohlídky mnoho zajímavých informací nejen k životu na venkově před zhruba 200 lety, ale především k řemeslům, která v mnoha případech vymizela a 21. století se nedočkala.
  Postupně budou do expozice doplňovány trojrozměrné ukázky – většinou výrobky představovaných řemesel, které si budou moci návštěvníci vzít do rukou a prohlédnout si je bez vitríny a zblízka.


 • poznámka

  Práce na miniaturní vesničce trvaly téměř 11 roků a dílo se bude neustále dotvářet a rozrůstat. Celkově by měla vesnička čítat až 2 000 figurek obyvatel a zvířat. Vesnické stavby jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, figurky mají těla dřevěná, hlavičky jsou z dlabané sádry, pomalované vodovkami či temperami a zafixovány lakem. Oblečky figurek jsou látkové.
  Kolem mlýna je nově zavedena voda. Je připraveno také noční nasvětlení chalup a dalších objektů. Plocha vesničky je cca 120 m².
  Součástí expozice je (od stejného autora) betlém úctyhodných rozměrů (9,4 m délky), kde se nachází 430 figurek (postav a zvířat), z nichž zhruba 250 je pohyblivých. Velikostí je betlém jeden z největších v celé České republice a stále je rozšiřován. V českých betlémech neobvyklá písková barevnost krajiny, kamenité a vyprahlé okolí chýše s jesličkami jsou, jak potvrdili návštěvníci pocházející přímo z Izraele, velmi věrohodné a blízké skutečnému prostředí.
  Betlém je vystaven celoročně.


 • prameny, literatura


 • události

  6. 10. 2008
  Slavnostní otevření Baron Trenck Gallery


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018