Internetová encyklopedie dějin Brna

Etymologické symposion Brno 2011

Etymologické symposion Brno 2011


 • 6. 9. 2011 (6.–8.9.2011)


 • ulice

  Kotlářská

 • místo

  Brno


 • charakteristika

  V prostorách PřF MU se konala ve dnech 6.–8. 9. 2011 mezinárodní vědecká konference, kterou uspořádalo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně v rámci oslav 100. výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého.
  Etymologické symposion Brno 2011 s podtitulem Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě se konalo pod záštitou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, zúčastnili se ho vědci z dvanácti evropských zemí.


 • zajímavosti

  V rámci sympozia navštívili jeho účastníci výstavu Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český v Moravské zemské knihovně.


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Etymologické symposion"


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 25. 06. 2018