Internetová encyklopedie dějin Brna

Obsazení brněnského rozhlasu sovětskými okupanty

Obsazení brněnského rozhlasu sovětskými okupanty


 • 21. 8. 1968 


 • ulice

  Beethovenova

 • číslo orientační

  4


 • charakteristika

  „V půl desáté zastavily před hlavní budovou Československého rozhlasu v Brně, která měla všechny nápisy zahaleny a odkud se stále ozýval hlas svobodného vysílání, dvě obrněná vozidla. Vyskákali z nich sovětští vojáci v síle asi jedné čety a bez jakýchkoliv domluv a ohledů začali budovu rozhlasu okupovat.
  Hlavní budova dosud ušla sovětským okupantům. Měli zabránu pouze budovu na Leninově ulici, kde je jedno studio rozhlasu. Vojáci začali na Beethovenově ulici z budovy rozhlasu vyhazovat zaměstnance i postávající občany.
  Ředitel brněnského studia se snažil, aby si zaměstnanci mohli vzít alespoň svoje věci a peníze, které měli uvnitř. Teprve po delší době přinesli vojáci v náručí věci zaměstnanců. Ti se pak museli převlékat na ulici. Důstojníci, kteří byli s vojáky zabírání budovy přítomni, se chovali velice arogantně. Při diskusích s občany, kteří jim říkali, že jsou také komunisti, stroze řekli, že jsou špatní komunisti, když dopustili kontrarevoluci. Více se s občany nechtěli bavit.
  Asi v půl jedenácté přijely před budovu rozhlasu další dva obrněné vozy, které vysadily velitele v hodnosti nadporučíka. Po instrukcích, které velitel zřejmě vojákům udělil, vozy odjely.
  Přesto rozhlas z Brna neumlkl. Vysílalo městské studio a pracovníci Čs. rozhlasu v Brně odjeli na neznámé místo, odkud zahájí další vysílání. Odpoledne zahájí vysílání také Čs. televize v Brně.“
  (Citováno z Lidové demokracie, srpen 1968.)


 • prameny, literatura


 • události

  22. 8. 1968
  Atmosféra v Brně – druhý den srpnové okupace 1968 21. 8. 1968
  Obsazení Špilberku sovětskými okupačními jednotkami v roce 1968 21. 8. 1968
  Okupace nádražní pošty 20. 8. 1968
  Obsazování Brna okupačními vojsky v noci z 20. na 21. srpna 1968


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 22. 08. 2019