Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení elektrotechnického závodu Bartelmus & spol.

Založení elektrotechnického závodu Bartelmus & spol.


 • 1887 (založeno na podzim roku 1887)


 • ulice

  Kotlářská
  tehdy Reicheltgasse

 • katastr

  dnes Veveří

 • nej...

  Brno
  první česká továrna v Brně; první elektrotechnický závod na Moravě (po Křižíkově podniku druhý v Rakousku-Uhersku)


 • charakteristika

  Ing. Robert Bartelmus předvídal velký rozvoj elektrotechnické výroby, a proto se rozhodl založit v Brně takto zaměřený závod. Ke spolupráci získal vynikajícího fyzika a elektrotechnika dr. Štěpána Doubravu (původem z Brna) a dva spolupracovníky z pražského podniku, ve kterém byl zaměstnán (zkušeného účetního a dílenského mistra).
  Do podniku investoval 10 tisíc zlatých z věna své manželky a celkem se mu podařilo shromáždit 25 tisíc zlatých.
  Ve strojírně Brand & L´Huillier na Reicheltgasse si pronajal potřebné dílny a s rodinou a třemi spolupracovníky se v polovině listopadu 1887 odstěhoval z Prahy do Brna. Firma Robert Bartelmus a spol. (dle zakládací listiny výroba elektrických přístrojů a zařízení všeho druhu) zahájila činnost jako dílna s 15 dělníky instalacemi elektrického osvětlení, výrobou obloukových lamp a dynamoelektrických strojů.
  V roce 1889 vložil do podniku 20 tisíc zlatých vedoucí konstruktér strojírny, v níž byl Bartelmusův závod v nájmu, Ing. Josef Donát, a stal se činným společníkem firmy. Díky tomuto navýšení kapitálu byly na Nové ulici č. 71 (po přečíslování 61) zakoupeny rozlehlé objekty bývalé přádelny (sahající až k Cihlářské ulici). Po úpravách, které provedl stavitel Julius Zedník, se sem závod přestěhoval.
  V roce 1903 Ing. Donát do podniku investoval další finance a jeho zvýšený podíl se promítl i do nového názvu firmy: Bartelmus-Donát a spol. V té době měla továrna už 180 dělníků a 37 úředníků. Postupně došlo mezi oběma hlavními společníky k neshodám, které vyvrcholily v roce 1911 odchodem R. Bartelmuse na odpočinek.
  Pod Donátovým vedením továrna léta prosperovala, po válce však došlo postupně k jejímu technickému i finančnímu úpadku. V roce 1927 byla převzata Škodovými závody v Plzni a fakticky zrušena. Na jejím místě byl později postaven objekt brněnského profesionálního hasičského sboru.


 • účastníci

  Ing. Robert Bartelmus,
  PhDr. Štěpán Doubrava,
  Ing. Josef Donát

 • zajímavosti

  Továrna byla vedena společně tak, že Doubrava byl její vědeckou oporou (po jeho smrti Josef Sumec a další), Donát pečoval o výrobu a o odbyt se staral Bartelmus. Ten se po odchodu na odpočinek vrátil s manželkou do Prahy, kde žili v relativním nedostatku, takže byli nuceni prodat svou vilu v Rezku u Nového Města nad Metují.
  Ing. Josef Donát byl po převzetí továrny plzeňskou Škodovkou a její faktické likvidaci v roce 1927 jmenován členem správní rady Škodových závodů, jímž byl až do své smrti (1937).

 • poznámka

  (Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


 • obrazy

  img13810.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Robert Bartelmus
  zakladatel závodu Josef Donát
  společník závodu Štěpán Doubrava
  spolumajitel


 • související odkazy

  mapa
  Vany a blesky


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 10. 07. 2018

Reklamní nálepka firmy Bartelmus-Donát a spol. Zdroj: http://www.dorotheum.com/cz/aukce-detail/aukce-8273-plakate-reklame-comics-film-und-fotohistorika/lot-923604-asska-atelier-bartelmus-donat-und-cie-brunn-elektromotoren.html.