Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení mužského sboru OPUS

Založení mužského sboru OPUS


 • 1925 


 • katastr

  Brno


 • charakteristika

  V roce 1925 byl ustanoven mužský pěvecký sbor OPUS (Obec přátel umění sborového) v Brně. Zakladatelem se stal sbormistr Vilém Steinman.
  Během krátké doby z něj vytvořil přední těleso s osobitým interpretačním stylem. V meziválečné době sbor vykazoval bohatou koncertní činnost, často spolupracoval s rozhlasem, úspěšné byly také zájezdy do Polska, Jugoslávie a Rakouska.


 • účastníci

  Vilém Steinman - sbormistr, zakladatel

 • zajímavosti

  Vilém Steinman vedl tento sbor od roku 1925 až do 1942.
  Při spolku byla založena sbormistrovská škola, z níž vyšli Josef Veselka, A. Šebestík, Zdeněk Kaňák.

 • poznámka

  Po Steinmanově odchodu se sbor změnil na smíšený, v letech 1942–1944 jej vedl A. Šebestík, pak byla činnost pozastavena. Po jejím obnovení se sbormistři velmi často měnili. V roce 1954 stanul v čele Zdeněk Zouhar, který samostatně často s ženskou složkou.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Zdeněk Kaňák
  člen sboru Vilém Steinman
  zakladatel a sbormistr Josef Veselka
  člen sboru


 • autor


Aktualizováno: 07. 07. 2018