Internetová encyklopedie dějin Brna

Testamentární pořízení, zpoplatnění majetku církve a zákaz nabývání městských statků církví

Testamentární pořízení, zpoplatnění majetku církve a zákaz nabývání městských statků církví


  • 10. 9. 1331 


  • místo

    Praha


  • charakteristika

    Jan Lucemburský, král český, ustanovuje pro užitek města Brna a pro odstranění stížností a žalob pocházejících z různých pří, že ti, kteří budou "na smrtelné posteli" činit poslední pořízení, nemohou odkazovat nemovitosti, ale pouze hotové peníze. Spory o takto učiněné závěti rozhodnou dva muži, jeden přísežný a jeden počestný muž.
    Duchovenstvo bylo zpoplatněno z držby městišť a podílelo se na placení daní a jiných finančních poplatků. Církev nesměla nabývat statky, které dříve patřily k městu.


  • účastníci

    Jan Lucemburský, král český,
    brněnští měšťané

  • zajímavosti

    Janovo nařízení platilo až do srpna roku 1498.

  • poznámka

    Zákaz odkazu hotových peněz se týkalo i odkazům cizím osobám, ne nejbližším rodinným příslušníkům.


  • prameny, literatura

    zobrazit


  • osoby

    Jan Lucemburský
    král český


  • autor

    Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018