Internetová encyklopedie dějin Brna

I. Zemský sjezd architektů moravskoslezských

I. Zemský sjezd architektů moravskoslezských


 • 15. 12. 1945 (15.–16.12.1945)


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Pořad jednání:
  15. PROSINEC (15.00 hodin)
  1. Uvítání přítomných členů – vzpomínka na zemřelé
  2. Zpráva o dosavadní činnosti Ústředí architektů, odbor Brno
  - jednatelská a pokladní
  - návrh na udělení absolutoria
  3. Návrh na ukončení činnosti odboru Brno
  4. Návrh na ustavení nové zemské organisace architektů. Výtah ze stanov této organizace a rozpočet na rok 1946
  5. Rozprava
  6. Ustavení nové organisace
  7. Ustanovení volební komise
  8. Volba funkcionářů
  9. Ukončení schůze

  16. PROSINEC (9.00 hodin)
  1. Zahájení a uvítání hostů
  2. Projevy hostů
  3. Programové prohlášení nové organisace
  4. Sjezdové referáty:
  - O plánování - architekt Jindřich Kumpošt
  - Architektura 1945 - prof. Ing. arch. Jiří Kroha
  5. Ukončení sjezdu


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "I. Zemský sjezd architektů"


 • osoby

  Jiří Kroha
  účastník sjezdu Jindřich Kumpošt
  účastník sjezdu


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 11. 12. 2018