Internetová encyklopedie dějin Brna

Oslavy 100. výročí vzniku Základní a mateřské školy v Křenové ulici

Oslavy 100. výročí vzniku Základní a mateřské školy v Křenové ulici


 • 24. 9. 2010 


 • ulice

  Křenová

 • katastr

  Brno-město


 • charakteristika

  Celodenní program, který připravili žáci se svými učiteli, probíhal v prostorách školy a jejím nejbližším okolí.


  PROGRAM OSLAV
  dopoledne:
  - odhalení pamětní desky ke 100. výročí otevření budovyvzniku školy na Křenové

  odpoledne:
  - slavnostní otevření nové učebny školního poradenského pracoviště, která byla vybudována za finančního přispění Nadace ČEZ a ÚMČ Brno-střed (následovala prohlídka školy, během které bylo možné shlédnout kmenové třídy, odborné pracovny, učebnu informatiky, ale i kabinety, vybavení školy a nové sociální zařízení; prohlídka školy končila na střeše budovy nádherným výhledem na brněnský Špilberk a Petrov)
  - kulturní program ve dvou blocích na pódiu před školou (v prvním se představili žáci mateřské školy a přípravného ročníku se svými tanečky; svůj repertoár představili i žáci pěveckého sboru Křenová, nechyběla ani další taneční představení), druhý programový blok zahájila školní hudební skupina Bongáči a pokřtila také své nové „cédéčko“; dále vystoupili přátelé školy na Křenové, zazpívala Andrea Kapounková a brněnská hudební skupina Svítání).


 • účastníci

  Mgr. Libor Šťástka, starosta ÚMČ Brno-střed,
  Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy,
  PaedDr. Věra Koupilová, OŠ KÚ JmK,
  PhDr. Marie Klusoňová, zástupce vedoucího OŠMT Brno,
  učitelé, žáci, pozvaní hosté,
  široká veřejnost

 • zajímavosti

  Nejstarším návštěvníkem školy byla 77letá bývalá žákyně školy, která přijela až z jihočeských Dačic.

 • poznámka

  Budova školy je pozoruhodnou, památkově chráněnou stavbou z počátku 20. století. Ve vestibulu školy je umístěna tabulka s datem založení 25. IX. 1910.
  Hodnota budovy spočívá nejen v její secesní architektuře, ale i v začlenění do širšího urbanistického celku, který je tvořen ještě sousedním kostelem a dnešním Gymnáziem Křenová. Jádrem komplexu je kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, který je jedinou secesní památkou v Brně s dochovanou stylovou jednotou exteriéru i vnitřní umělecké výzdoby. Stavební komplex vznikl podle projektu vídeňského secesního architekta Franze Holika jako jubilejní stavba k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. v letech 1910 až 1913. V dnešní budově sídlily dlouhé roky různé formy škol dívčích a od roku 1960 škola základní.
  Od 1. června 1993 se stala zřizovatelem školy městská část Brno-střed a od 1. července získala škola právní subjektivitu.
  (Informace k tomuto záznamu i obrazový materiál jsme zařadili díky výborné spolupráci s pracovníky ZŠ Křenová. Děkujeme zejména Mgr. Petru Kapounkovi.)


 • obrazy

  img12066.jpg img12067.jpg img12068.jpg img12069.jpg img12070.jpg img12071.jpg img12072.jpg img12073.jpg img12074.jpg img12075.jpg img12076.jpg


 • prameny, literatura


 • objekty

  otevření školy
  pamětní deska: Křenová 21/01 100. výročí otevření školy
  pamětní deska: Křenová 21/02


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 04. 01. 2020

Výstava prací žáků a historických plánů školy uspořádaná ke 100. výročí vzniku školy na Křenové v tělocvičně školy. Fotografii poskytl Mgr. Petr Kapounek, děkujeme. Webové stránky školy: www.zskrenova.cz.