Internetová encyklopedie dějin Brna

Jmenování ředitele divize ((ČsČK|Československý červený kříž)) pro Moravu a Slezsko

Jmenování ředitele divize ČsČK pro Moravu a Slezsko


 • 1. 1. 1923 


 • ulice

  náměstí 28. října
  sídlo divize ČsČK

 • číslo orientační

  23


 • charakteristika

  Divize Československého červeného kříže pro Moravu a Slezsko je zemskou úřadovnou a výkonným orgánem Společnosti ČsČK. Jejím ředitelem se stal od 1. ledna 1923 MUDr. Bohumil Vacek.


 • zajímavosti

  Po první světové válce byla snaha přeměnit bývalé spolky rakouského Červeného kříže v místní spolky Československého červeného kříže na Moravě a ve Slezsku a zakládat nové.
  V roce 1925 bylo na Moravě a ve Slezsku 108 místních spolků Československého červeného kříže, jejichž působnost se nevztahovala jen na místo sídla spolku, ale působila i na širší okolí.

 • poznámka

  Některé z úkolů plněných v období 1919–1925:
  - Odstraňování nejtěžších následků války - v roce 1919 získal Československý červený kříž darem z ciziny (Amerika, Anglie) šatstvo, prádlo, medikamenty, obvazy, potraviny a rozdělil je nemocnicím vojenským i civilním, různým ústavům, invalidům, vdovám a sirotkům, celkem rozdány za čtyři roky tyto potřeby v ceně 12 813 907 Kč.

  - Jednotlivcům, kteří se octli v bídě (běženci z Ruska, příslušníci cizích států u nás a naši občané v cizině atp.) poskytnuty podpory v částce 76 551 Kč.

  - V rámci ruské akce přivezl Československý červený kříž z hladového Povolží 439 ruských dětí do naší republiky, z nichž 218 bylo pomocí divize umístěno v rodinách na Moravě. Divize prošetřila bytové a zdravotní poměry rodin, v nichž byly děti umístěny, pak se o děti dál starala po stránce zdravotní, platila jejich léčení v různých léčebných ústavech, do roku 1925 vynaloženo 49 899 Kč.

  - Zdravotní výchova veřejnosti; divize má pojízdný biograf (tzv. zdravotně-výchovnou jednotku), která má dva lékaře, jezdí po okresech a pořádají přednášky pro školní mládež i dospělé s promítáním filmů o tuberkulóze, pohlavních chorobách, dětské péči a všeobecné zdravovědě. Zdravotní divize půjčuje také místním spolkům diapozitivy a filmy, aby si mohly samy konat přednášky.

  - Divize pořádá kurzy pro dobrovolné ošetřovatelky, spolu s lékaři a hasičstvem buduje samaritánskou službu; v každém místě, kde je hasičský sbor, vzniká při něm tzv. samaritánská stráž (složená z mužů a žen), která poskytuje první pomoc při úrazech a nemocech a dopravuje pacienty do rukou lékaře. Divize samaritánským strážím poskytuje školení, potřebné obvazy a medikamenty.

  - Výchova mládeže a její organizování v dorostu Československého červeného kříže.
  A další úkoly.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Bohumil Vacek
  nově jmenovaný ředitel


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 30. 12. 2019