Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení ((TJ|tělovýchovná jednota)) Sokol Ořešín

Založení TJ Sokol Ořešín


 • 25. 1. 1920 


 • katastr

  Ořešín


 • charakteristika

  TJ Sokol Ořešín byla založena jako odbočka mateřské jednoty Sokola v Soběšicích. Ořešínští příznivci Sokola cvičili v Jehnicích, kde byla TJ Sokol založena už roku 1911 (do ní se z Ořešína přihlásilo 7 členů). Někteří dále cvičili v DTJ Ořešín.
  Ustavující valné hromady se zúčastnilo mnoho občanů Ořešína a zástupců sousedních sokolských jednot ze Soběšic, Jehnic, Králova Pole a Lelekovic. Valnou hromadu zahájil a přítomné uvítal Jan Kučírek. O významu Sokola pohovořil Antonín Kubeš.
  Už na ustavujícím valném shromáždění se přihlásilo za členy sokolského hnutí 41 příznivců.
  Do výboru byli zvoleni: starostou Václav Suchý, místostarostou Jan Skoupý, náčelníkem Josef Vacek, náčelnicí Anna Skoupá provdaná Vacková, jednatelem Josef Mičánek, vzdělavatelem Antonín Kubeš, pokladníkem Bohumil Škarohlíd, hospodářem Antonín Šnajdr, revizory Rudolf Vacek a Dominika Voborná - Kolaříková, náhradníky Josef Vašíček, Emilie Skoupá - Škarohlídová a Žofie - Skoupá.


 • prameny, literatura


 • osoby

  František Jan Bartoš
  zasloužil se o vznik Josef Vacek
  zvolen náčelníkem


 • městská část

  Brno-Ořešín


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 24. 01. 2019