Internetová encyklopedie dějin Brna

Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna

Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna


 • 20. 5. 1922 (20.–22.5.1922)


 • charakteristika

  Italští poutníci přijeli, aby uctili památku italských vlastenců, vězněných na Špilberku v první polovině 19. století.
  Návštěva Brna se stala nejvýznamnější částí programu výpravy, která v Československu navštívila i další místa.


 • účastníci

  asi 500 účastníků,
  z italské strany mimo jiné:
  Pietro Gaetano Venino, vůdce výpravy, státní tajemník pro kolonie, potomek markýze Confalonieriho, který byl také vězněn na Špilberku,
  profesor Ausonio Franzoni, nejstarší člen výpravy,
  major Giulio Cesare Gotti, zástupce italského ministerstva války, který se podílel na vytvoření československých legií v Itálii,
  Antonio Chiaramonte Bordonaro, italský vyslanec v Praze,
  z téhož vyslanectví vojenský attaché Veccchiarelli,
  vévoda Enrico Schodnik, předseda ligy italsko-československé,
  starosta Rossi z Pellicova rodiště Saluzza,
  profesor Carboni jako zástupce starosty Forli, rodiště Maroncelliho,
  za milánský okres profesor de Marchi,
  za Società Dante Alighieri di Milano advokát Vismara Curro a další osobnosti italského politického a veřejného života

  za československou stranu mimo jiné:
  Jan Černý, ministr vnitra ČSR,
  generál Alois Podhajský, zemský vojenský velitel,
  Jan Máša, první náměstek starosty,
  František Drobný, přísedící zemského výboru moravského,
  kapitán Vochoč za italské legionáře

 • zajímavosti

  Z projevu starosty Rossiho z Pellicova rodiště Saluzza zaujalo účastníky sdělení, že jedna z ulic tohoto města byla nazvána Brněnská.

 • poznámka

  Účastníci přijeli zvláštním vlakem, byli očekáváni na nástupišti zdobeném chvojím a československými a italskými vlajkami, stejné prapory byly vyvěšeny i na domech ve vnitřním městě. Hymny obou států zahrála hudba 43. pěšího pluku, projevy Černý, Venino, Máša, Drobný a Vochoč.
  Poté se výprava, v jejímž čele byly neseny tři prapory, odebrala za nadšených projevů četných obyvatel Brna do hotelů a bytů.
  Večer se konalo slavnostní představení Pellicovy tragédie Francesco di Rimini v divadle: na budce nápovědy ležel vavřínový věnec se stuhou v italských barvách. Před začátkem představení uvítal hosty před oponou ředitel Václav Štech, jehož závěrečná slova: "Che viva la bella Italia!", vyvolala projevy nadšení obecenstva.


 • obrazy

  img1962.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  22. 5. 1922
  Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd 21. 5. 1922
  Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku


 • osoby

  František Drobný
  přísedící zemského výboru moravského Jan Máša
  účastník slavnosti ve funkci prvního náměstka starosty města Brna Silvio Pellico
  italský karbonář, italská národní pouť pořádána zejména ke 100. výročí jeho příchodu na Špilberk Alois Podhajský
  účastník slavnosti jako zemský vojenský velitel, slavnostní řečník Václav Štech
  vítal italské hosty v divadle


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Jis, Menš


Aktualizováno: 30. 12. 2018

Italská národní pouť na Špilberk ve dnech 20.-22. května 1922, uctění památky italských vlastenců vězněných na hradě a odhalení pamětní desky. AMB foto, XVIIa 140.