Internetová encyklopedie dějin Brna

Bourání Královské kaple

Bourání Královské kaple


 • 4 / 1908 


 • ulice

  Dominikánské náměstí

 • katastr

  Brno-město


 • charakteristika

  Kaple byla roku 1784 i se sousedním domem cisterciaček předána vojsku. V roce 1902 byla uzavřena smlouva mezi magistrátem Brna a vojenskou správou o předání kasáren. K vlastnímu předání kaple došlo v roce 1904. Od této chvíle začal boj o osud celého areálu, hlavně však kaple. Město chtělo celý areál asanovat a využít k nové zástavbě. Proti tomu protestovala Ústřední památková komise ve Vídni. Situaci z památkového hlediska velmi zkomplikoval ředitel brněnského uměleckoprůmyslového muzea J. Leisching, který navrhl starostovi, že postačí, když se kaple zaměří, vyfotografuje a sejmou se fresky…
  V roce 1905 bylo v městské radě konstatováno, že zbořením kaple město o zvláštní umělecké dílo nepřijde, protože cenné části mohou být uloženy podobně jako fresky v městském muzeu. O osud kaple se zajímal i následník trůnu Ferdinand ď Este.
  Bourání začalo v dubnu 1908. Před tím však probíhala dokumentace stavby a jednotlivých architektonických detailů. Ta pokračovala i při bouracích pracích, vše bylo pečlivě označováno. Ve stejné době konstatoval starosta, že kaple se nebourá hrubě, nýbrž se pečlivě odbourává a všechno cenné se uchovává. Uvedl také, že obec má v úmyslu příležitostně projektovat nějakou novou obecní stavbu tak, aby v jejím rámci byla kaple opět postavena s využitím všech dochovaných částí. Prostor po kasárnách i kapli zůstal nezastavěný více než dvacet let.


 • poznámka

  Podle posledních plánů má být kaple součástí plánovaného parkovacího domu v Panenské ulici.


 • obrazy

  img10482.jpg img10483.jpg img10484.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018

Dominikánské náměstí 3 - Kaple sv. Cyrila a Metoděje (královská), pohled z Veselé ulice, rok 1906. MuMB sbírky, inv. č. A66/66f.