Internetová encyklopedie dějin Brna

Vznik Přírodovědecké společnosti v Brně - Mährische Gesellschaft der Natur- und Vaterlandskunde

Vznik Přírodovědecké společnosti v Brně - Mährische Gesellschaft der Natur- und Vaterlandskunde


 • 1794 


 • charakteristika

  Teprve roku 1794 vznikla v Brně první významnější vědecká instituce trvalého působení. Přírodovědecká společnost byla založena s podporou hraběte Antonína Bedřicha Mitrovského z Nemyšle, známého vřelým smyslem pro dějiny země a pro její hmotný a duševní rozkvět.
  Úkolem společnosti bylo zkoumat zemi, její přírodní bohatství, v cizině sbírat dosud nepoznané přírodní vzácnosti a vzájemným referováním na schůzích obohacovat vědomosti.
  Po organizačních změnách pokračovala jako Moravskoslezská společnost pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy - K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung der Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Měla za úkol přispívat ke všeobecnému rozvoji zemědělství a uvádět do praxe pokroky přírodovědy.
  Od roku 1813 vydávala časopis Mitteilungen der K. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung der Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.


 • účastníci

  hrabě Antonín Bedřich Mitrovský, prezident společnosti


 • prameny, literatura


 • události

  12. 6. 1770
  Ustavující schůze Moravské hospodářské společnosti


 • osoby

  Antonín Bedřich Mitrovský


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 25. 12. 2018