Internetová encyklopedie dějin Brna

Oslavy 900 let kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

Oslavy 900 let kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově


 • 5. 9. 2004 


 • ulice

  Lužná

 • katastr

  Komárov

 • místo

  Kostel sv. Jiljí a benediktinské proboštství


 • charakteristika

  Kostel sv. Jiljí v Komárově, který je nejstarším kostelem i nejstarší dosud sloužící stavbou v Brně, oslavil 900 let.
  Právě díky významnému jubileu prošel kostel desetiletou rekonstrukcí. Nové řešení interiéru, které liturgicky i umělecky odpovídá začátku 3. tisíciletí, vzešlo ze spolupráce současného duchovního správce Karla Cikrleho a architekta Jiljího Šindlara, řezbářsky se na úpravách podílel Vladimír Matoušek.
  Celá rekonstrukce, jež stála kolem 8,5 mil. Kč, byla ukončena v neděli 5. 9. 2004 slavnostním vysvěcením nového oltáře, pontifikální bohoslužbu zde sloužil brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
  V kostele zůstaly historicky a umělecky hodnotné věci: při rekonstrukci objevený portál z doby kolem roku 1200, kamenná křtitelnice a kazatelna (nyní rozebraná) z roku 1574 (v Komárově jsou od roku 1790), dřevěné plastiky Komárovské Madony z doby kolem roku 1500 (v kostele je kopie) a sv. Jiljí z roku 1871, obraz Panny Marie mariazellské z roku 1722 pocházející ze zbořené kaple, obraz sv. Jiljí z roku 1826, varhany (12 rejstříků) jsou z roku 1989, bronzový zvon sv. Benedikt a sv. Jiljí byl přelit roku 1768, dva ocelové ulity roku 1919.


 • účastníci

  Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský,
  P. Karel Cikrle, místní farář

 • zajímavosti

  mše svatá byla zároveň poutní mší ke cti patrona kostela sv. Jiljí, jehož liturgická památka se slaví 1. září

 • poznámka

  V Komárově na Královské louce, t.j. v místech konečné tramvaje a budovy GITY, měl v roce 1645 hlavní stan švédský generál Torstenson, který po téměř čtyři měsíce marně dobýval Brno. Jako poděkování za uchránění Brna před Švédy konali Brňané každoroční pouť do Mariazell. Sraz poutníků byl na Královské louce. Během jejich čtrnáctidenního putování se tam Komárovští a příbuzní poutníků z celého Brna scházeli k modlitbě. Poutníky, kteří se vraceli kolem svátku sv. Jiljí, pak Komárovští vítali na Královské louce koláči a vínem.
  V roce 1722 zde byla postavena kaple.
  Za Josefa II. byly poutě zakázány, kaple roku 1788 zbořena a na jejím místě postaven kříž (je nyní vpravo u vchodu do kostela). Z vítání poutníků zůstal Koláčový svátek – lidová slavnost Brňanů; v roce 1834 se ho v předvečer svátku sv. Jiljí zúčastnil císař František II. s manželkou.
  V roce 1996 farnost Koláčový svátek v upravené formě obnovila.


 • obrazy

  img2379.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Jiljí a benediktinské proboštství
  Lužná


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 01. 09. 2019

Kostel sv. Jiljí v Komárově. Foto Z. Kolařík, měsíčník Haló Brno - červenec 2004.