Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření první normální školy v Brně

Otevření první normální školy v Brně


 • 4 / 1775 


 • nej...

  Morava
  prní normální škola na Moravě


 • charakteristika

  První normální školu na Moravě, která se později stala základem pro český ústav ke vzdělání učitelů v Brně, otevřela v dubnu 1775 Moravská školní komise. Ta sídlila v Brně a členy byli například zemský hejtman hrabě Blümegen, guberniální radové hrabě Mitrovský, hrabě Salm, Fr. Beer a další.


 • poznámka

  Dle školního řádu z roku 1774 byly zřízeny v rakouských zemích tři druhy škol:
  1) normální (v každé zemi)
  2) hlavní (v každém větším městě/v každém kraji)
  3) obecní neboli triviální (v každém menším městě nebo na venkově).


 • prameny, literatura


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018