Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnost svěcení sokolského praporu

Slavnost svěcení sokolského praporu


 • 29. 5. 1871 


 • ulice

  Žerotínovo náměstí

 • místo

  u Červeného kostela čelem k tehdejšímu divadlu na Veveří


 • charakteristika

  Slavnost svěcení (rozvinutí) sokolského praporu v Brně se stala manifestací české národní hrdosti. Účastnili se jí zástupci 50 jednot českých a 14 jednot moravských a 30 000 lidí tvořilo obecenstvo.
  Sokolský průvod kráčel v tento den středem města z Křenové ulice, Kolištěm, Kobližnou ulicí, přes náměstí Svobody na Žerotínovo náměstí, kde byla postavena tribuna pro hosty a hodnostáře a kde se slavnost konala.


 • účastníci

  místodržitel hr. Sigmund Thun,
  dr. Alois Pražák,
  hr. Egbert Belcredi,
  prof. Zeithammer,
  JUDr. Ctibor Helcelet,
  JUDr. Josef Fanderlik,
  Florián Zedník,
  František Sušil aj.

 • zajímavosti

  Odpoledne se konala pěvecká zábava a večer v lužáneckém sále ples s ohňostrojem za účasti asi 5 000 osob.
  Účast na slavnosti odmítl starosta Brna Christian d’Elvert s odůvodněním, že Brno je město německé a on jako jeho představitel se nemůže účastnit slavnosti slovanské.
  Při rozvinutí praporu došlo k zlomení žerdi praporu pod tíhou fáborů a věnců - bylo to vykládáno jako neblahé znamení.

 • poznámka

  Průvod otvírala vojenská hudba, za ním banderium 60 Hanáků, pak Sokol pražský, za ním zástupci ostatních jednot českých a moravských. Skoro všechny jednoty měly své prapory.
  Na konci kráčel Sokol brněnský s trubačským sborem a praporeční četou, doprovázející s banderiem zastřený prapor a matku praporu v šestispřežním voze a 12 kmoter v šesti kočárech. Za nimi pochodovaly pěvecké a studentské spolky, deputace čtenářských, živnostenských, hospodářských spolků aj. Průvod uzavírala banderia z Jedovnic, Klobouk, Židlochovic, Slavkova a Ořechova.
  Po sborovém zpěvu chorálu "Kdož jste Boží bojovníci" odevzdala matka praporu prapor starostovi. Starosta brněnského Sokola Florián Zedník ve své řeči shrnul význam slavnosti takto: "Účastenství vaše při dnešní slavnosti dalo jí krásný vyšší význam, jsouc novým důkazem, že kde Moravan stojí, tam i chrabrý bratr Čech a bodrý Slezan jest. Dnešní slavnost jest novou zárukou spojitosti a nerozlučnosti jednotlivých částí koruny svatováclavské, kterou my všichni ctíme jako posvátný znak jednoty našeho národa."
  Poté matka praporu a 12 kmoter zatlouklo do žerdi praporu hřeby s hesly: ráznost, odvaha, chrabrost, vytrvalost, nadšenost, svornost, otužilost, upřímnost, ostražitost, ušlechtilost, volnost, bratrství, vše pro vlast - nato byl prapor rozvinut.


 • obrazy

  img5932.jpg img5933.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Egbert Belcredi
  politik František Brzobohatý
  spoluorganizátor slavnosti Christian d’Elvert
  slavnosti se nezúčastnil Josef Fanderlik
  významný pracovník brněnského Sokola Ctibor Helcelet
  zakladatel brněnského Sokola
  další osoby (5)...


 • související odkazy

  mapa


 • autor


Aktualizováno: 10. 07. 2018

29. 5. 1871 - slavnost svěcení sokolského praporu. Miroslav Dostál, Vznik sokolské tělovýchovy v Brně, Sokolský almanach 1914-1994.