Internetová encyklopedie dějin Brna

Zavedeno elektrické veřejné osvětlení v Líšni

Zavedeno elektrické veřejné osvětlení v Líšni


 • 25. 6. 1922 


 • katastr

  Líšeň


 • charakteristika

  Za účelem vybudování elektrické sítě v Líšni bylo zřízeno Elektrické družstvo a 23-členný dohlížecí výbor, který se měl starat o to, aby celá akce elektrifikace Líšně byla dovedena ke zdárnému cíli.
  Už na podzim 1920 byly postaveny první sloupy elektrického vedení, ale záměr narazil na majitele pozemků, přes které mělo elektrické vedení jít. Celý projekt musel být přepracován a hlavní přípojka nebyla vedena od Maloměřic, jak bylo původně plánováno, ale od Židenic přes Zadní Boudně a byla napojena na elektrárnu olomouckou. Tím se práce asi o rok zdržely.


 • poznámka

  V líšeňských domácnostech byl elektrický proud spuštěn 29. 6. 1922.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018