Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření budovy Archivu města Brna

Slavnostní otevření budovy Archivu města Brna


 • 12. 9. 2002 


 • ulice

  Přední

 • číslo orientační

  2

 • katastr

  Černovice


 • charakteristika

  Budova původně v době svého vzniku (v letech 1912–1913) sloužila k zásobování Brna elektrickou energií jako transformovna. Po roce 1959 sloužila energetickým účelům už jen její menší část a ostatní prostory byly využívány jako sklady.
  V roce 1993 byla Radou města Brna tato budova přidělena do správy Archivu města Brna. Kvůli špatnému stavebně-technickému stavu nebylo možné využívat veškeré její prostory, nicméně zde byla uložena značná část archiválií, původně umístěných na nejrůznějších místech.
  Po menších stavebních úpravách bylo roku 2001 rozhodnuto přikročit k zásadní přestavbě objektu pro archivní účely. Částka na vybudování nového sídla brněnského městského archivu činila 52 000 000 korun.


 • účastníci

  PhDr. František Novák, ředitel Archivu města Brna,
  Otakar Motejl, veřejný ochránce práv,
  zástupci města Brna

 • poznámka

  Stavba budovy B byla započata v červenci 2004, k jejímu slavnostnímu otevření pak došlo v červenci 2005.


 • obrazy

  img9386.jpg img9387.jpg img9388.jpg img9389.jpg img9390.jpg img9391.jpg img9392.jpg img9393.jpg img9394.jpg


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "80 let Archivu města Brna"


 • osoby

  Otakar Motejl
  veřejný ochránce práv


 • městská část

  Brno-Černovice


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 06. 01. 2020

Transformovna v Černovicích po roce 1912, která byla později přestavěna na Archiv města Brna, Přední 2. Zdroj: AMB, fond U5 Sbírka fotografií 1850–2009, sign. XXIXa 121.