Internetová encyklopedie dějin Brna

Vytyčení obchodní cesty z Moravy do Uher a ochrana hlavní obchodní cesty až z Německa

Vytyčení obchodní cesty z Moravy do Uher a ochrana hlavní obchodní cesty až z Německa


 • 6. 1. 1336 


 • charakteristika

  Z popudu Jana Lucemburského (na žádost brněnských měšťanů) vytyčil znovu uherský král Karel Robert obchodní cestu z Moravy do Uher stanovenou již za Bély IV. (1235–1270). Označil místa k vybírání mýta a povolil jimi po zaplacení cla volný průchod všem kupcům z českých zemí i odjinud až do Budína.
  V Brně byl v témže roce 1336 zřízen i mezinárodní sklad zboží a cesta obchodníků a kupců z Německa na Moravu, do Uher i do Polska měla být pod ochranou českého, uherského a polského krále.


 • zajímavosti

  Z Uher se do Brna dováželo víno, chmel, olovo, měď a vlna, vyváželo se sukno, cínové zboží a zbraně.

 • poznámka

  Téhož roku píše Jan Lucemburský městu Frankfurtu, že po dohodě s polským králem Kazimírem III. a s uherským králem Karlem Robertem rozhodl, aby byl v Brně zřízen sklad zboží, jaký je ve Vídni, a že cesta z Německa přes Brno do Polska a do Uher je pod ochranou všech tří panovníků.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Lucemburský
  král český


 • autor

  Los


Aktualizováno: 01. 01. 2019