Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení listiny

Potvrzení listiny


 • 11. 9. 1434 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Albrecht, vévoda rakouský, potvrzuje jako markrabě moravský na žádost Jana z Lomnice, Petra z Kravař a ze Strážnice, Pertolda z Lipé, nejvyššího maršálka království českého, Dobeše z Meziříčí, Ctibora z Cimburka, Jana z Cimburka a z Tovačova, Beneše z Boskovic, Jiřího z Kravař, Zbyňka z Doubravice a Jošta Hechta z Rosic listinu krále Václava IV. ze dne 16. února 1411 pro markrabství moravské.


 • účastníci

  Albrecht, vévoda rakouský, markrabě moravský

 • poznámka

  K latinsky psané listině na pergamenu byla na pergamenovém proužku přivěšena nyní ztracená pečeť vévody Albrechta.
  Na okraji listiny jsou jinou rukou připsána namísto jmen v listině škrtnutých následující: Petr z Kravař a ze Strážnice, Jan z Lomnice, Jiří z Liechtenštejna, Pertold z Lipé, Jan z Lichtenburka a z Cornštejna, Jošt Hecht z Rosic, Ctibor z Jičína, Beneš z Letovic, Jiří z Kravař a z Helfenštejna a Dobeš z Cimburka a z Meziříčí.


 • prameny, literatura


 • autor

  Los


Aktualizováno: 14. 07. 2018