Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohoslužba k 50. výročí ukončení činnosti Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů

Bohoslužba k 50. výročí ukončení činnosti Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů


 • 8. 7. 2004 


 • ulice

  Moravské náměstí

 • místo

  kostel sv. Tomáše


 • charakteristika

  Generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek, spolu s kněžími (většinou bývalými příslušníky Pomocných technických praporů) sloužil v 7.30 hodin v kostele sv. Tomáše mši svatou za živé i zemřelé členy Vojenských táborů nucených prací - Pomocných technických praporů z let 1950–1954.


 • účastníci

  generální vikář brněnské diecéze P. Jiří Mikulášek,
  P. Josef Šik, kaplan Jeho Svatosti,
  P. Karel Pavlíček, kaplan Jeho Svatosti,
  kněží – bývalí příslušníci PTP

 • poznámka

  Členy PTP se stávali lidé, které označili funkcionáři komunistického režimu za „politicky nespolehlivé“. Šlo o ty, kteří svým veřejným postojem demonstrovali, že hodnoty lidského života podle komunistických představ a požadavků nikdy nepřijmou, nebo to byli ti, které komunisté považovali za nepřátele marxistické společnosti pro jejich společenský původ.
  Pro mnohé z nich trvala vojenská služba déle než 3 roky. Již 5. 9. 1950 byli do tzv. lehkých PTP zařazeni duchovní, řeholníci, seminaristé, kteří údajně „neměli kladný postoj k republice a k jejímu lidově demokratickému zřízení“ a měli být politickým školením a manuální prací převychováni. Později byli povoláváni i do tzv. těžkých PTP s fáráním do dolů.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
  Moravské náměstí
  místo konání bohoslužby


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018