Internetová encyklopedie dějin Brna

Ustavující valná hromada Spolku českých lékařů v Brně

Ustavující valná hromada Spolku českých lékařů v Brně


 • 18. 3. 1924 


 • ulice

  Pekařská

 • číslo orientační

  53-57

 • místo

  posluchárna chirurgické kliniky v zemské nemocnici


 • charakteristika

  Ustavující valné hromadě Spolku českých lékařů v Brně, jehož činnost byla povolena přípisem Zemské politické správy na Moravě z 22. 2. 1924, se zúčastnilo 168 lékařů z Brna a širokého okolí.
  Předsedající Rudolf Vanýsek, který informoval o krocích, jež byly podniknuty pro ustavení spolku, byl zvolen jeho prvním předsedou.


 • účastníci

  Rudolf Vanýsek, první předseda Spolku (v letech 1924–1936),
  Julius Petřivalský, Václav Vejdovský

 • zajímavosti

  Po vzniku ČSAV a po založení celostátní Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně se Spolek českých lékařů v Brně stal její všeobecnou sekcí a jeho prvním předsedou se stal prof. MUDr. Josef Podlaha


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Šedesát let Spolku českých lékařů v Brně"


 • osoby

  Edward Babák
  zasloužil se o ustavení Spolku českých lékařů v Brně Václav Neumann
  předseda Spolku českých lékařů v Brně (1936–1951) Julius Petřivalský
  první místopředseda Spolku českých lékařů v Brně; na ustavující valné hromadě přednášel o neprůchodnosti střevní Josef Podlaha
  předseda Spolku českých lékařů v Brně po jeho včlenění do Čsl. lékařské společnosti J. E. Purkyně Rudolf Vanýsek
  první předseda Spolku Českých lékařů v Brně (1924–1936)


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 07. 07. 2018