Internetová encyklopedie dějin Brna

Ustavení samostatné komunity salesiánů v Brně-Líšni

Ustavení samostatné komunity salesiánů v Brně-Líšni


 • 23. 6. 1999 


 • ulice

  Kotlanova

 • číslo orientační

  13

 • katastr

  Líšeň

 • místo

  v Domě dětí a mládeže


 • charakteristika

  Dne 23. 6. 1999 byla v Líšni ustanovena samostatná salesiánská komunita Nejsvětější Trojice. Do té doby tvořili jeden celek se salesiány z Brna-Žabovřesk.
  Zasvěcení souvisí s obrazem Nejsvětější Trojice od Rubleva, který se nachází v kapli střediska.
  Velkým mezníkem bylo otevření nové haly Salesiánského střediska mládeže, která byla zbudována nadací za finančního přispění hlavního představeného salesiánů P. Vecchiho, Salesiánské provincie Praha, dárců z Německa, Rakouska, USA, Jižní Koreje a téměř čtyř tisíc dárců z naší republiky. Slavnostně posvěcena a otevřena byla 13. října 1999.


 • poznámka

  Pozemek na výstavbu Salesiánského střediska mládeže byl nejprve darován rodinou paní Belcredi římskokatolické farnosti na výstavbu kostela a střediska. Pozemek byl v lokalitě sídliště a paní Belcredi nevěděla přesně, kde je pozemek situován.
  Boží prozřetelností byl přesně v místě, kde stál likusák (zařízení staveniště pro dělníky) a v přilehlých prostorách. Jeho rozloha byla taková, že jedna jeho část mohla být směněna s Magistrátem za pozemek určený budoucí výstavbě a druhá zůstala pod samotnou budovou. V likusáku (Salesiánském středisku mládeže) od roku 1995 salesiáni žijí a pracují pro děti a mládež.
  V současné době (2009) využívají salesiáni ke své činnosti likusák, kde probíhají kroužky a kluby mládeže, a tělocvičnu, kde se kromě sportu, oratoře a mnoha dalších aktivit konají také nedělní bohoslužby. Všechny aktivity salesiánů v Brně-Líšni jsou řízeny místní komunitou, která má sídlo v budově Salesiánského střediska.


 • prameny, literatura


 • události

  12. 9. 2004
  Slavnostní otevření druhé části komplexu salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni 8. 12. 1939
  Posvěcení oratoře a příchod salesiánů do Brna - Žabovřesk


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 08. 01. 2020