Internetová encyklopedie dějin Brna

Generální stávka v Brně

Generální stávka v Brně


 • 10. 12. 1920 


 • charakteristika

  „Zpráva o obsazení Lidového domu v Praze se rozletěla po celé republice. Ještě týž večer se v Brně důvěrníci levice usnesli: V pátek 10. prosince zahájit generální stávku! Nepracovalo se ve 102 brněnských továrnách, ve 29 dalších stávkovala většina a v 11 menšina dělnictva.
  Toho mrazivého prosincového rána bylo ve městě neobvykle ticho. Brno zahájilo stávku. Továrny vyšly do ulic. Desetitisícové proudy dělníků jednotně a důstojně manifestovali svou vůli. V tento den si uvědomili svou sílu a pochopili, že nejde jen o Lidový dům, že jde o zásadní požadavky dělnické třídy.
  Ve svém rozhodnutí pokračovat ve stávce byli dělníci podpořeni provoláním levice. Nezastrašily je ani policejní hlídky. Posíleni zprávami o rozmachu stávkového hnutí na celé jižní Moravě, a zvláště statečným bojem oslavanských horníků, vstoupili do stávky další dělníci a 13. prosince tak stávkovalo v Brně na 20 tisíc dělníků, více než jedna třetina všeho brněnského dělnictva.


 • zajímavosti

  V úterý 14. prosince 1920 v 10 hod bylo před radnicí vyhlášeno stanné právo, v němž se vyhrožovalo smrtí každému, kdo by se zúčastnil nějakého pobuřujícího srocování. Vyhláška byla záhy vylepena po celém městě.

 • poznámka

  „Ve svém provolání vydaném 10. prosince 1920 vytyčil výkonný výbor Československé strany sociálně demokratické (levice) 7 základních požadavků:
  1. Okamžité zastavení perzekuce nekompromisního dělnického tisku.
  2. Okamžité vyklizení Lidového domu v Praze od policie a četnictva a vrácení jeho do rukou dělnictva.
  3. Propuštění zatčených a náhrada dělníkům, kteří byli surově zraněni.
  4. Odstoupení vlády Černého, který ukázal, že se nehrozí ani prolévání dělnické krve.
  5. Zastavení konfiskací a okamžité provedení úplné svobody tiskové, shromažďovací a spolčovací.
  6. Budiž provedena dělnictvem kontrola nad vší výrobou na velkostatcích a velkých továrnách. Prostřednictvím závodních rad ať je nahlédnuto do obchodních knih a kde je hotovost, ať jsou dělníkům okamžitě zvýšeny mzdy o 30 %.
  7. Všude nechť je zásobování vzato pod dělnickou kontrolu. Všechny přebytečné byty budiž zabrány pro ty, kdož bytu nemají.

  Buržoazie se rozhodla skoncovat s levicí. Vyslala do stávkové oblasti silné vojenské oddíly, bylo vyhlášeno stanné právo, konaly se domovní prohlídky, účastníci stávky byly hromadně zatýkáni. Bylo uvězněno přes tři tisíce dělníků. U obžalovaných vůdců zněly obžaloby na velezradu a další nejtěžší zločiny.
  Začátkem roku 1921 byly inscenovány politické procesy, při nichž měla být levice zdiskreditována a vynesením krutých rozsudků zbavena svých předních činitelů. Revoluční dělníci měli být zastrašeni. Žalářovaní se však necítili zlomeni. Správně pochopili leninskou zásadu: hájit před měšťáckým soudem věc dělnické třídy a strany, stát se z obžalovaného žalobcem a obracet se k masám přes hlavy soudců. Nezlomily je ani vysoké tresty, které buržoazní justice nad nimi vynesla.“


 • prameny, literatura


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 05. 12. 2018