Internetová encyklopedie dějin Brna

Udělení ceny ekoložce Mileně Rychnovské

Udělení ceny ekoložce Mileně Rychnovské


 • 14. 5. 2009 


 • nej...

  Česká republika
  historicky první udělení Ceny Milady Paulové


 • charakteristika

  Cenu Milady Paulové za rok 2009 převzala v Praze prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., za celoživotní přínos vědě v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje.


 • zajímavosti

  Cena Milady Paulové nese jméno historičky Milady Paulové - první ženy, jež získala právo přednášet na univerzitě (1925) a také se stala první profesorkou (1939) na našem území. Smyslem ceny je vyzdvihnout excelentní práci českých badatelek, obecně podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují.
  Cena bude každoročně udělována v jiné vědní oblasti. Pro rok 2009 byla zvolena oblast udržitelného rozvoje a ekologie.

 • poznámka

  Slavnostní předání se uskutečnilo při konferenci "Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě" v rámci českého předsednictví EU a Evropské komise na podporu žen ve vědě. Cenu předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Milena Rychnovská
  oceněná vědkyně


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 26. 06. 2018