Internetová encyklopedie dějin Brna

Zákaz nošení jehel v dámských kloboucích

Zákaz nošení jehel v dámských kloboucích


  • 6. 2. 1911 


  • charakteristika

    Vyhláška vydaná 6. února 1911 Městskou radou hlavního zemského města Brna zakazuje podle § 84 obecního řádu pro hlavní zemské město Brno na veřejných místech nosit v dámských kloboucích jehly, jejichž hrot vyčnívá přes klobouk a není bezpečně kryt.
    Přestupky tohoto zákazu se trestaly pokutou až do výše 200 korun anebo při nedobytnosti pokuty vězením po jednom dni za každých 10 korun.


  • prameny, literatura


  • autor

    MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018