Internetová encyklopedie dějin Brna

Obnova tradice pátečního zvonění kostelních zvonů

Obnova tradice pátečního zvonění kostelních zvonů


 • 27. 2. 2009 


 • místo

  brněnská diecéze


 • charakteristika

  Brněnský biskup Vojtěch Cikrle od pátku 27. února obnovil v brněnské diecézi tradici pátečního zvonění kostelních zvonů jako připomenutí smrti Ježíše Krista.
  Poselství pátečního zvonění považuje biskup Cikrle za stále aktuální, neboť patří k podstatě křesťanského svědectví. Tradiční páteční zvonění je však dnes zachováváno jen v menšině kostelů, proto byla rozhodnutím brněnského biskupa tato tradice v roce 2009 oživena.
  Počínaje prvním pátkem předvelikonočního postního období roku 2009 by se v brněnské diecézi, tam, kde se to již neděje a kde je to technicky možné, měly každý pátek v 15.00 hodin rozeznívat zvony všech kostelů.


 • poznámka

  Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici, a tedy i k evropské kultuře, která je křesťanstvím utvářena. Zvony v kostelních věžích svolávají k bohoslužbám, vybízejí k modlitbám, ale jsou nositeli řady symbolických významů. Mezi ně patří i zvonění v pátek v 15.00 hodin, v hodinu smrti Ježíše Krista, který byl tento den ukřižován a zemřel za všechny lidi, aby je vykoupil z následků hříchů.
  K tomuto záměru se připojuje Občanské sdružení REPT, které chtělo v roce 2009, kdy bylo připomínáno 20. výročí pádu komunistické totality, zvoněním kostelních zvonů upozornit na umučené či popravené oběti komunistického teroru v Československu v 50. a 60. letech 20. století, a uctít tím jejich památku. Cílem projektu Občanského sdružení REPT s názvem Nechme zvony znít bylo tímto způsobem upozornit veřejnost na skutečnost, že dnešní prostor pro svobodné kladení otázek spojených s člověkem, je vykoupen krví tisíců nevinných obětí.


 • prameny, literatura


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 26. 02. 2019