Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty ((MU|Masarykova univerzita))

Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty MU


 • 20. 10. 2008 


 • ulice

  Kotlářská

 • číslo orientační

  2

 • katastr

  Veveří

 • místo

  areál Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


 • charakteristika

  Historický areál PřF MU byl po pětileté rekonstrukci, během níž bylo zrekonstruováno všech sedmnáct pavilonů, slavnostně otevřen.
  Součástí slavnostního odpoledne bylo i odhalení kovové plastiky Ano od Pavla Tasovského.


 • účastníci

  Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity,
  Milan Gelnar, děkan PřF MU

 • poznámka

  Historický areál mezi ulicemi Kounicova, Kotlářská a Veveří, vystavěný koncem 19. století původně pro městský chudobinec, získala PřF jako pětileté provizorium v roce 1921.
  Nevyhovující a prostorově nedostačující areál byl několikrát opravován a dostavován (Ústav analytické chemie, aula, Informační centrum).
  V průběhu pěti let se podařilo s nemalými náklady zrekonstruovat za plného provozu školy sedmnáct budov v areálu fakulty a vytvořit tak špičkové podmínky pro pedagogy i studenty oborů geologie, geografie, fyziky a matematiky (ostatní obory jsou umístěny v areálu univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích).
  Autorem současné podoby areálu je Ing. arch. Petr Davídek.


 • prameny, literatura


 • události

  21. 11. 2005
  Slavnostní otevření Informačního centra PřF MU 27. 9. 1982
  Otevření nové posluchárny (auly) brněnské Přírodovědecké fakulty UJEP 21. 5. 1931
  Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


 • osoby

  Petr Fiala
  rektor Masarykovy univerzity


 • objekty

  Ano
  plastika: Kotlářská 2/17


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 04. 01. 2020