Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření Pavilonu akutní medicíny nemocnice Milosrdných bratří

Otevření Pavilonu akutní medicíny nemocnice Milosrdných bratří


 • 18. 11. 2005 


 • ulice

  Polní

 • číslo orientační

  3

 • katastr

  Štýřice

 • místo

  nemocnice Milosrdných bratří - pavilon akutní medicíny


 • charakteristika

  Do Pavilonu akutní medicíny jsou soustředěny všechny prostorově i technologicky náročné provozy: operační sály, ARO (respektive ARIM oddělení), JIP, centrální sterilizace, laboratoře, chirurgická ambulance a RTG-diagnostika.
  Součástí Pavilonu je i nové komunikační jádro nemocnice, které je umístěno tak, aby vazby mezi jednotlivými provozy byly co nejkratší a vzájemně se nerušily s provozem lůžkových oddělení v historické budově.
  Pavilon akutní medicíny je umístěn v prostoru mezi současným křídlem operačních sálů a výměníkovou stanicí. Stavba má 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží.


 • zajímavosti

  Výstavbou Pavilonu akutní medicíny došlo k zásadní změně provozu nemocnice, mezi ty nejvýznamnější patří:
  - změna hlavního vstupu do nemocnice z ulice Polní
  - vybudování spojovací chodby pro dopravu stravy z kuchyně na úrovni 2. podzemního podlaží
  - výstavba nového vertikálního komunikačního jádra umístěného mezi pavilonem a starou budovou; komunikační jádro je vybaveno třemi lůžkovými výtahy a schodištěm, umožňuje důsledné oddělení a neprůchodnost lůžkových jednotek od jednotek vyšetřovacích a léčebných.

  Autor projektu: Architektonická kancelář Burian-Křivinka.
  Stavba: Skanska CZ region Morava.

 • poznámka

  Původní studie (navržená v říjnu 1996) byla v roce 2001 přepracována do dnešní podoby (k její změně vedl nedostatek místa k vybudování budovy Pavilonu akutní medicíny a odstup od budovy konventu, požadovaný řádem Milosrdných bratří).
  Během výkopových prací byl proveden záchranný archeologický průzkum, který odkryl řadu kosterních pozůstatků (v blízkosti kostela a špitálu) a zbytky předmětů, které byly pochovány společně se zesnulými.


 • obrazy

  img7825.jpg img7826.jpg img7827.jpg img7828.jpg


 • události

  3. 11. 2005
  Otevření babyboxu v Nemocnici Milosrdných bratří


 • stavby

  nemocnice Milosrdných bratří - pavilon akutní medicíny
  Polní 3/553


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 26. 06. 2018

Novostavba Pavilonu akutní medicíny otevřená 18. 11. 2005. Foto in: Nemocnice Milosrdných bratří 1747-2007, Brno 2007.