Internetová encyklopedie dějin Brna

Král Ludvík Jagellonský zakázal šenkování piva a vína na hradě Špilberku

Král Ludvík Jagellonský zakázal šenkování piva a vína na hradě Špilberku


 • 22. 12. 1524 


 • ulice

  Špilberk

 • místo

  Hrad a pevnost Špilberk


 • charakteristika

  Král Ludvík Jagellonský vyhověl stížnosti brněnských konšelů a purkmistra na porušení městských privilegií šenkováním piva a vína na královském hradě Špilberku úředníky Jindřicha z Lomnice a jeho bratří, kteří hrad měli ve správě, a šenkování listem zaslaným ze své uherské rezidence Budína zakázal.
  Na dodržování zákazu i do budoucnosti měli dohlížet nejvyšší zemští úředníci - zemský hejtman a podkomoří.


 • zajímavosti

  Král ve svém listu zdůrazňuje svůj zákaz tím, že dotyční úředníci pánů z Lomnice neoprávněným šenkováním "na zámku našem Špilberce" nejen porušují městské "výsady a privilegia i spravedlnosti ", ale zároveň "nám z obydlí a zámku našeho jakožto krále českého, markraběte moravského krčmu dělají" a dokonce i s kvalitou vína to je na pováženou ("ješto nám ta vína nesnesytedlna jest").


 • stavby

  Hrad a pevnost Špilberk
  Špilberk 1/210


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jiv


Aktualizováno: 14. 07. 2018