Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní průvod císaře Fridricha III.

Slavnostní průvod císaře Fridricha III.


 • 30. 7. 1459 


 • ulice

  náměstí Svobody

 • katastr

  Brno-město


 • charakteristika

  Dne 30. července 1459 přijel ve slavnostním průvodu do Brna císař Fridrich III. Nazítří pak císař veřejně propůjčil králi Jiřímu korouhve korunních zemí, vyhlásil Jiřího za krále a přijal od něj slib věrnosti. Nejstaršího Jiříkova syna Viktorina vyzdvihl mezi říšská knížata jako hraběte kladského a vévodu minsterberského.


 • účastníci

  římský císař Fridrich III., 
  český král Jiří z Poděbrad, jeho syn Viktorin a další

 • zajímavosti

  Dcera Jiřího z Poděbrad, Kateřina, byla v roce 1461 jako dvanáctiletá provdána za Matyáše Korvína. Na jaře 1464 však zemřela.

 • poznámka

  Formálně se tímto aktem obnovovaly dávno přerušené ranně středověké sliby manské věrnosti českého panovníka císaři. V pozadí však šlo o odměnu za Jiříkovu tajnou podporu císařova vojenského tažení proti uherskému králi Matyáši Korvínovi, které mělo být zahájeno 25. července 1460. Fridrich však nakonec vpád do Uher neuskutečnil.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Los


Aktualizováno: 14. 07. 2018