Internetová encyklopedie dějin Brna

Výprava na dno Macochy roku 1723

Výprava na dno Macochy roku 1723


 • 25. 5. 1723 


 • charakteristika

  V květnu 1723 se odhodlali dva brněnští duchovní, kteří se v té době zdržovali na panství rogendorfské vrchnosti, že se nechají spustit na dno Macochy s tím, že "shlédnou vtok i odtok vod, spatří pstruhy a vyzkoumají, co je příčinou rachotu, který je slyšet, je-li do propasti vržen kus dřeva".
  Onen den se u propasti shromáždila četná společnost (generál a komandant na Špilberku hrabě Zinzendorf, vrchnostenští úředníci, myslivci a hajní z panství, zástupy lidí z okolních vesnic).
  Na výzvu, kdo se spustí na dno Macochy jako první, se přihlásil sedlák z Vilémovic, po něm následoval P. Lazar Schopper (v přestrojení, aby nikdo nepoznal, že je duchovní). Dalším spuštěným byl pak Jan Jouhard, panský komorník - tito dva propast důkladně prozkoumali a posléze i důkladně popsali.


 • účastníci

  P. Lazar Schopper, kněz z minoritského kláštera v Brně,
  P. Walter, jezuita a misionář na Špilberku,
  bezejmenný sedlák z Vilémovic,
  Jan Jouhard, panský komorník,
  hrabě Zinzendorf, generál a komandant na Špilberku a další


 • prameny, literatura


 • osoby

  Ludwig Franz von Zinzendorf und Pottendorf
  generál a komandant na Špilberku


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 25. 12. 2018