Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení továrny "Treom"

Založení továrny "Treom"


 • 1. 5. 1920 


 • charakteristika

  "Treom, továrna na gumové zboží, Koněrza a spol.", byla původně založena v Žabovřeskách bratry Ferdinandem a Josefem Koněrzou. Tato malá továrnička na výrobu nejrozšířenějších gumových výrobků se specializovala na výrobu gumových podpatků a stěracích pryží.
  Gumové podpatky značky "Horymír" si brzy získaly velkou oblibu mezi zákazníky.
  Firma "Treom" postupně ovládla velkou část našeho trhu a s rostoucím odbytem a výrobou bylo zapotřebí nalézt prostornější objekty, kde by další rozvoj podniku netrpěl nedostatkem místa.
  Firma "Treom" získala objekt v Králově Poli na Poděbradově třídě, kam byla v červnu 1924 přestěhována. V novém působišti se začalo vyrábět v rozšířeném provozu technické zboží všeho druhu pro potřeby železnic, pouličních elektrických drah, automobilek, velomoto potřeby, cukrovary, pivovary a nábytkářské továrny (specialitou byla výroba gumových pásů, vložek do koňských podkov značky prof. dr. Hanslián a umělé rohoviny na opravu vadných koňských kopyt).
  Po smrti Ferdinanda Koněrzy v březnu 1941, nastoupil na jeho místo syn Ing. Ferdinand Koněrza.


 • účastníci

  Ferdinand Koněrza st.,
  Josef Koněrza

 • poznámka

  Ferdinand Koněrza (*15. 2. 1879 v Dalečíně) po studiích pracoval v různých gumařských továrnách v Rakousku. Během první světové války se stal technickým vedoucím známé gumařské továrny "Matador". V roce 1920 vystoupil ze služeb firmy "Matador" v Bratislavě a se svým bratrem Josefem založil vlastní továrnu v Brně-Žabovřeskách.

  Josef Koněrza (*21. 3. 1883 v Dalečíně) stejně jako jeho bratr získával zkušenosti v mnoha gumařských továrnách v Německu a Rakousku. Rovněž v roce 1920 ukončil pracovní smlouvu s firmou "Matador".

  Ferdinand Koněrza (*9. 3. 1917 v Bratislavě) vystudoval reálku a vysokou školu technickou v Brně. Po absolvování techniky působil přes rok ve výzkumném ústavu firmy Baťa ve Zlíně.


 • prameny, literatura


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018