Internetová encyklopedie dějin Brna

Vysvěcení kostela Svaté Rodiny

Vysvěcení kostela Svaté Rodiny


 • 11. 5. 1902 


 • ulice

  Sirotčí
  (dnes Grohova ulice)

 • číslo orientační

  16

 • místo

  Kostel Svaté rodiny


 • charakteristika

  Kostel Svaté rodiny na Grohově (dříve Sirotčí) ulici má pohnutou historii. Původně byl vysvěcen 11. května 1902 jako klášterní kostel Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka, jejichž úkolem bylo ošetřování nemocných.
  Kostel byl vybudován za dva roky, v letech 1900-1902 podle návrhu architekta Karla Wencla. Stavbu řídil stavitel František Přikryl. Je to jediný kostel v Brně zbudovaný v neorenesančním slohu.
  V roce 1958 byl kostel násilně uzavřen tehdejší mocí a sestry vystěhovány.


 • zajímavosti

  Kostel byl zasvěcen Svaté Rodině na základě snu, jenž se zdál první Matce představené Kongregace Bernardině Hoškové (1849–1922). Viděla v něm u brány kláštera zvonit trojici poutníků: muže a ženu s dítětem, kteří prosili o přístřeší. Matka představená v nich poznala sv. Rodinu.
  Původně míval kostel zpředu z ulice Sirotčí kopulovitou věž.
  Za 2. světové války při náletu 20. listopadu 1944 byl kostel vážně poškozen. Věž musela být stržena a při rekonstrukci v letech 1947–1949 byl kostel přestavěn do dnešní podoby.

 • poznámka

  Dne 1. února 1992 byl kostel po rekonstrukci znovu otevřen.


 • prameny, literatura

  Www stránky
  "www.frantiskanky.cz"


 • události

  1. 2. 1992
  Znovuotevření kostela sv. Rodiny 31. 12. 1958
  Násilné uzavření kostela sv. Rodiny 15. 3. 1886
  Založení kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny


 • stavby

  Kostel Svaté rodiny
  Grohova 18/516


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 09. 07. 2018