Internetová encyklopedie dějin Brna

Osvobození od berně a daní na čtyři léta pro pohořelé

Osvobození od berně a daní na čtyři léta pro pohořelé


 • 20. 8. 1544 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Ferdinand I. zlistiňuje, že přijal posly purkmistra a konšelů města Brna se zprávou ...."kterak nedávno za minulých dnů v městě Brně čtrnácte domův shořelo a těm pohořelým veliká škoda ohněm se stala. K jejichžto prosbě Ferdinand jsa nakloněn a chtěje tomu, aby ti pohořelí lidé tím dostatečněji zase stavěti a živnosti své hledati mohli, s dobrým rozmyslem a radou svých věrných jmenovaným čtrnácti pohořelým od datumu listu tohoto až do čtyř let milost učinil a od dávek, poplatkův a lozunkův osvobodil."


 • účastníci

  Ferdinand I. Habsburský, král český a markrabě moravský,
  purkmistr a konšelé města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018