Internetová encyklopedie dějin Brna

Slet Československého Orla

Slet Československého Orla


 • 16. 7. 1922 (16.7.–15.8.1922)


 • ulice

  Křížkovského

 • katastr

  Pisárky


 • charakteristika

  Pro všeorelský slet bylo vybudováno cvičiště na Bauerově rampě v Pisárkách (areál dnešního BVV). Slet byl zahájen 16. července po bohoslužbě na Petrově.
  Součástí tělocvičných závodů byla i zádušní bohoslužba za padlé a zemřelé členy, po níž následovala pouť na ústřední hřbitov ke hrobům Františka Sušila, Václava Kosmáka, Pavla KřížkovskéhoTomáše Šilingera, jejichž jména nesly čtyři moravské orelské župy.
  V hlavní sletový den, v neděli 13. srpna, se konal slavnostní průvod asi 15 000 účastníků na sletiště, kde byl po polní bohoslužbě posvěcen prapor Orla a složen slib. Celý slet byl provázen výlety, divadelními představeními a dalšími kulturními akcemi.


 • účastníci

  říšský starosta Orla Československého prof. Šrámek,
  Ms.p. biskup Josef Kupka,
  papežský nuncius p. arcibiskup Ms. J. M. Micara,
  prezident Mezinárodní unie katolických gymnastů Felix van der Kerchove

 • zajímavosti

  Současně se sletem uspořádal Orel Živnostenskou výstavu a trh ve stáncích kolem tribuny (29.7.–16.8.). V den zahájení sletu byla na prostranství před hlavním vchodem na sletiště odhalena Fabiánkova socha borce s orlem na rameni. Dne 14. srpna byl na konci Údolní ulice položen základní kámen ke stavbě domu pro katolické studenstvo spolkem "Sušil".

 • poznámka

  Tribuny postavil tesařský mistr Klement Havlíček z Nesovic.


 • obrazy

  img1397.jpg img1398.jpg img1400.jpg img1401.jpg img1402.jpg img1403.jpg img1404.jpg img1405.jpg img1406.jpg img1407.jpg img1408.jpg img1409.jpg img1410.jpg img1411.jpg img1414.jpg img1415.jpg


 • prameny, literatura

  Www stránky
  "profil orla"
  Archivní pramen
  "Slet Čs. Orla v Brně roku 1922"


 • události

  1922
  Postavena Orlovna v Židenicích


 • osoby

  Jan Haluza
  člen Orla, cvičenec Václav Kosmák
  jeho jméno nese jedna ze čtyř moravských orelských žup Pavel Křížkovský
  jeho jméno nese jedna ze čtyř moravských orelských žup Josef Kupka
  biskup brněnský František Sušil
  jeho jméno nese jedna ze čtyř moravských orelských žup
  další osoby (1)...


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Los


Aktualizováno: 15. 07. 2019

16. 7. 1922 - slet Československého Orla. Foto MuMB, knihovna, inv. č. 14319.