Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření "Musea odboje" na Špilberku

Slavnostní otevření "Musea odboje" na Špilberku


 • 17. 6. 1928 


 • ulice

  Špilberk

 • místo

  hrad Špilberk


 • charakteristika

  Museum odboje umístěné v opraveném gotickém sále v přízemí východního křídla hradu prezentovalo především památky na boj československých legií za 1. světové války.


 • účastníci

  řečníci:
  - Karel Tomeš, starosta města Brna
  - Antonín Mikuláš Nikolaj Číla, zástupce zemského vojenského velitele
  - Jaroslav Čižmář, předseda Kuratoria Musea odboje na Špilberku
  - generalita čs. armády, zástupci státních a veřejných úřadů, škol a veřejnosti

 • zajímavosti

  V den otevření tvořily muzeum tři místnosti:
  1) ruská legie - mj. fotografie nejdůležitějších událostí, vznik České družiny, bitva u Zborova, cesta Sibiří, ve vitrínách originální letáky, téměř kompletní sbírka literatury a časopisů vydaných informačním a osvětovým odborem ruských legií, výzbroj, výstroj, osobní památky legionářů
  2) život doma - ukázky rakouské propagandy za války, v budoucnu mělo být rozšířeno o doklady domácího protirakouského odboje
  3) památky na legie ve Francii a v Itálii, předměty dobrovolníků armády srbské a anglické; unikátní zde byly předměty z pozůstalosti Miloše Wurma, který padl 24. 10. 1918 u Vouziers.

  Jen od otevření do konce října navštívilo muzeum 30 000 lidí, mezi nimiž byli i jednotlivci z evropských zemí, ale i Asie, Afriky a Ameriky. Návštěvníky provázeli legionáři.

 • poznámka

  V roce 1929 bylo muzeum rozšířeno o další dvě místnosti a definitivní podobu získalo v roce 1930, kdy mělo šest místností. V roce 1935 obsahovalo více než 300 exponátů - zbraní, výstroje, obrazů, fotografií, tiskovin apod.
  Museum odboje zaniklo na počátku nacistické okupace a přes určité snahy po roce 1945 už nebylo obnoveno. Kuratorium Musea odboje v Brně vydalo pro své návštěvníky pohlednice muzejních sbírek a v několika vydáních průvodce po muzeu se soupisem sbírek (Museum odboje na Špilberku. Stručný nástin bojů za svobodu a soupis sbírek. Brno 1930, 2. vyd. 1931, 3. vyd. 1935).


 • obrazy

  img5975.jpg img5976.jpg img5977.jpg img5978.jpg img5979.jpg img5980.jpg img5981.jpg img5982.jpg img5983.jpg img5984.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  1. 11. 1960
  Změna sídla Muzea města Brna 14. 9. 1924
  Výstava legionářských památek


 • osoby

  Antonín Mikuláš Nikolaj Číla
  zástupce zemského vojenského velitele Jaroslav Čižmář
  předseda Kuratoria Musea odboje na Špilberku Štěpán Ježek
  do Muzea odboje na Špilberku daroval památky z legií Josef Kudela
  jedna z osobností, které se o založení muzea zasloužily Bohumil Jiří Pavlák
  kurátor sbírek muzea, jeho osobní zálibou bylo malování, proto muzejní expozici vyzdobil řadou svých vlastních obrazů nebo vytvořil kopie obrazů dalších malířů
  další osoby (2)...


 • stavby

  Hrad a pevnost Špilberk
  Špilberk 1/210


 • objekty

  oběti perzekuce za 1. světové války
  pomník: Špilberk - park 0/04


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jiv, Menš


Aktualizováno: 20. 12. 2019

Museum odboje na Špilberku - brožurka vydaná v roce 1930. Uloženo: MuMB - sbírky.