Internetová encyklopedie dějin Brna

Kolokvium „Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě"

Kolokvium „Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě"


 • 2. 4. 1996 


 • ulice

  Arne Nováka

 • číslo orientační

  1

 • místo

  zasedací síň Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


 • charakteristika

  Kolokvium se konalo při příležitosti 60 let od příchodu profesora Josefa Macůrka na Masarykovu univerzitu, který zde založil Seminář dějin střední a východní Evropy.

  Kolokvium uspořádaly:
  Seminář dějin střední a východní Evropy FF MU v Brně, Historický ústav FF MU v Brně, Společnost pro výzkum střední a východní Evropy, Matice moravská.


 • poznámka

  Program kolokvia:
  - prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc.: Osobnost Josefa Macůrka
  - doc. PhDr. Václav Veber, CSc.: Jaroslav Bidlo a Josef Macůrek
  - PhDr. Vladislav Šťastný, CSc.: Polonistická problematika v díle Josefa Macůrka
  - doc. PhDr. Marta Romportlová, CSc.: Dějiny Uher a Maďarska v pohledu Josefa Macůrka
  - PhDr. Blanka Pitronová, CSc.: Josef Macůrek a Slezsko
  - PhDr. Ĺudovít Haraksim, CSc.: Josef Macůrek a Slovensko
  - doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc.: Macůrkův koncept dějin Ukrajiny
  - PhDr. Pavel Boček, CSc.: Dějiny Ruska v pohledu Josefa Macůrka
  - PhDr. Radomír Vlček, CSc.: Macůrkova historiografická reflexe východní Evropy
  - prof. PhDr. Josef Válka, CSc.: Macůrkovo pojetí dějin Moravy.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef Macůrek
  významný český historik


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018