Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand I. Habsburský v městě Brně

Ferdinand I. Habsburský v městě Brně


 • 15. 5. 1527 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Král Ferdinand I. oznamuje purkmistru a radě města Brna, že hodlá osobně navštívit město Brno, kde se bude konat zemský sněm Markrabství moravského. Žádá, aby představitelé města vyšli vstříc "ukazateli toho listu, dvornímu furýru Gilgenu Kuntzovi, který dostal rozkaz opatřiti v městě Brně pro Ferdinanda a jeho dvorní služebnictvo ubytování a ostatní potřeby".


 • účastníci

  Ferdinand I., král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Jen položky na potraviny dosáhly značné výše, město muselo na svůj náklad zásobovat "královskou kuchyni".

 • poznámka

  Furýr zajišťoval pro panovníka zásobovatelské a ubytovací služby.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018