Internetová encyklopedie dějin Brna

Odpověď hejtmana Markrabství moravského ohledně hradu Špilberk

Odpověď hejtmana Markrabství moravského ohledně hradu Špilberk


 • 30. 7. 1532 


 • místo

  Lukov


 • charakteristika

  Jan Kuna z Kunštátu a na Lukově, hejtman Markrabství moravského, sděluje na dotaz ohledně hradu Špilberku představitelům města Brna, že "více než jednou při sněmích obecních pánům Meziříčským, kteří zámek drží, jest povědíno ode všech stavův a rozkázáno, aby ten zámek všelijak opatrovali, aby země i purkmistr a rada skrze to ke škodě nepřišli".


 • účastníci

  Jan Kuna z Kunštátu, moravský hejtman,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  Páni Meziříčtí z Lomnice získali od Vladislava Jagellonského brněnský hrad do zástavy v květnu 1498 na dlouhých padesát let.
  Bratři Jindřich, Václav a Vladislav z Lomnice podstoupili zpět roku 1547 Špilberk Ferdinandu I. Habsburskému.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 25. 07. 2019