Internetová encyklopedie dějin Brna

Bratrstvo sv. Šebestiána

Bratrstvo sv. Šebestiána


 • 13. 10. 1519 


 • charakteristika

  Pavel, bakalář sv. Písma a převor, a konvent kláštera u sv. Michala v městě Brně stvrzují, že "pánům a bratrům bratrstva sv. Šebestiána každé úterý v týdnu zazpívají (s varhanami) mši a každého čtvrt roku vigilii se zpívanou zádušní mší za mrtvé a k sv. Šebestiánu zpívanou mši za živé bratry a sestry bratrstva sv. Šebestiána.
  Za jejich námahu bratrstvo je povinno dávat každého čtvrt roku 50 bílých grošů".
  Jelikož se dominikánský řád dostal do finančních nesnází, požádal bratrstvo o finanční výpomoc ve výši 80 zlatých. Převor a konvent "tímto listem slibuje, že bude výše popsané věci bratrstva sv. Šebestiána dobře a pilně obstarávati a že jim nebude povinno za to nic dávati, dokud zapůjčenou částku tímto nevyčerpá".


 • účastníci

  představitelé dominikánského kláštera u sv. Michala v Brně,
  bratrstvo sv. Šebestiána

 • poznámka

  vigilie = den před velkými církevními svátky


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018