Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Borovička

  prof. PhDr. Josef Borovička


  • * 25.5.1885 Havlíčkův Brod – † 23.4.1971 Praha


  • historik, zemský archivní rada


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Jeden z posledních významných žáků historika Jaroslava Golla.
   V roce 1917 podepsal Manifest českých spisovatelů.


  • vzdělání

   1896–1903 gymnázium v Havlíčkově Brodu,
   FF UK v Praze - historie (současně studoval i moderní filologie),
   Institut pro rakouský dějezpyt ve Vídni - pomocné vědy historické a dějiny umění (ukončeno v roce 1907),
   doktorská práce v Praze: K dějinám církevních soudů v Čechách v době předhusitské (od roku 1908), habilitace na UKo (1925), profesura v roce 1931


  • dílo

   Publikační činnost:

   - Královský český zemský archiv 1862–1912.

   - psal pro Národ.

   - Dějiny lidstva.

   - Česká Praha a Moravan Boček. Z historie vědeckých styků Čech a Moravy v době předbřeznové, in: Časopis Společnosti přátel starožitností 66, 1958, s. 144–157.

   - Žižka z Trocnova, in: Ottův slovník naučný. Sv. 27, Praha 1908, s. 870–877.

   - Čechové ve Španělích. Tři kapitoly, in: Lumír 40, 1912, s. 30–39, 72–82, 182–188, 210–216.

   - Revoluční hnutí na Slovensku 1918, in: Naše revoluce 8, 1932, s. 75-88, 147-185.

   - Počátky kancléřování Zdeňka z Lobkovic, in: Sborník prací věnovaných prof. dru. G. Friedrichovi k 60. narozeninám 1871–1931, Praha 1931, s. 435–455.

   - Palackého italská cesta r. 1837, in: ČČH 24, 1918, s. 165–208.

   - František Palacký, in: Z malých začátků, Praha 1918, s. 203–261.

   - Masaryk, Tomáš Garrigue, in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha 1936, s. 83–103.


  • zaměstnání

   praktikant v Zemském archivu v Praze (od roku 1908),
   archivář v zámeckém archivu v Nových Hradech, v královském archivu v Simancasu ve Španělsku, archivní úředník v Zemském archivu v Praze,
   zemský archivní rada (1922),
   archivní rada na MŠNO (1919),
   přednášel na univerzitě v Bratislavě (od roku 1923) a na MU v Brně (od roku 1936, 1938–1939, 1945–1946),
   prozatímní správce a vedoucí Archivu ministerstva vnitra (od roku 1945),
   profesor na Vysoké škole politické a sociální v Praze (od roku 1946),
   vězení - za údajnou špionáž ve prospěch bývalého ministra H. Ripky a za spolupráci s tzv. národně-socialistickým podzemím (1949 - na 8 let), po 4 letech propuštěn

  • odborné a zájmové organizace

   člen lóže Svobodných zednářů,
   spoluzakladatel Státní archivní školy a Českého historického ústavu v Římě,
   člen redakce Časopisu archivní školy,
   spolupracovník a člen redakčního kruhu časopisu Naše revoluce


  • poznámky

   Kromě Jaroslava Golla ho též vyučovali historikové Josef Pekař a Gustav Friedrich.
   Zabýval se otázkami archivní teorie a organizací archivů v českých zemích, pracoval také na koncepci zřízení národního archivu.
   Stal se členem československé delegace na pařížských mírových jednáních v Paříži v roce 1919.
   Také působil jako konzultant T. G. Masaryka pro moderní dějiny, spolupracoval s ním na jeho díle Světová revoluce a patřil tak k tzv. hradním historikům.


  • obrazy

   img10371.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Goll
   profesor


  • autor


Aktualizováno: 22. 04. 2016

Josef Borovička. Zdroj: Tomáš Borovský, Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů, In: BMD (supplementum č. 6), Brno 2008, Archiv města Brna, s. 258.