Internetová encyklopedie dějin města Brna

Václav Machek

  prof. PhDr. Václav Machek, DrSc.


  • * 8.11.1884 Úhlejov u Hořic – † 26.5.1965 Brno


  • významný jazykovědec zejména v oblasti slovanské a indoevropské srovnávací jazykovědy, etymolog, zakladatel etymologického oddělení ČSAV


  • bydliště

   Brno:
   - Úvoz 47
   - Cihlářská 26


  • vzdělání

   1906–1914 gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem,
   1914–1916 a 1919–1921 FF UK v Praze - obor čeština a latina (1921 titul PhDr., 1931 habilitace na MU pro obor srovnávací indoevropská jazykověda, 1936 mimořádný a 1945 řádný profesor indoevropské srovnávací jazykovědy, 1956 titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (1964 za zásluhy o vědu)


  • dílo

   zobrazit Jeho bibliografie zahrnuje na 400 položek. Za všechny zmiňujeme alespoň Etymologický slovník jazyka českého a slovenského (1957, 1968), Česká a slovenská jména rostlin (1954).

   V roce 2011 vyšly Sebrané spisy Václava Machka I. a II. - viz Literatura


  • zaměstnání

   1921–1924 knihovník v Institutu des Études slaves v Paříži jako stipendista francouzské vlády,
   1924 reálka v Pardubicích,
   1924–1927 reálné gymnázium v Trnavě,
   1927–1928 reálné gymnázium v Novém Mestě nad Váhom,
   1928–1929 reálné gymnázium v Tišnově,
   1929–1931 pracovník Kanceláře Slovníku jazyka českého ČAVU,
   1931–1936 reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
   1936–1965 FF MU (1950–1958 vedoucí katedry starověké kultury a v letech 1958–1963 vedoucí katedry slavistiky, 1952–1954 proděkan),
   etymologické pracoviště Slovanského ústavu ČSAV

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk (1936),
   Česká akademie věd a umění (1940),
   ČSAV (člen korespondent 23. 11. 1953),
   Česká mykologická společnost


  • poznámky

   v rodném Úhlejově byl na místě, kde stával jeho rodný dům, je vztyčen pamětní kámen na Machkovu památku


  • prameny, literatura

   zobrazit "Radoslav Večerka šedesátníkem"
   "Vzpomínka na profesora Václava Machka"
   "Sebrané spisy Václava Machka 1, 2"
   "60 let etymologického oddělení"
   "Václav Machek: Korespondence I-II"
   "Václav Machek"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"
   "Členové České akademie věd a umění 1890-1952"


  • osoby

   Jaroslav Bauer
   V. Machek navštěvoval jeho přednášky Radoslav Večerka
   žák Josef Zubatý
   učitel


  • partneři

   Ludmila Machková (Blechová)
   sňatek: 6. 10. 1934


  • děti

   Ludmila Kovačíková (Machková)


  • ulice

   Úvoz
   bydliště


  • události

   14. 6. 2012
   Oslavy 60. výročí založení etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR
   autor pokřtěné knihy Sebrané spisy


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 10. 05. 2016