Internetová encyklopedie dějin Brna

Jano Köhler

  Jano Köhler


  • * 9.2.1873 Brno – † 20.1.1941 Brno (zemská nemocnice)


  • akademický malíř, grafik a ilustrátor


  • pseudonym

   Koe, Jano Koe, Koehler

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   vyzdobil 40 kostelů a 35 světských staveb, celkem 2 500 prací, většinou s náboženským zaměřením


  • bydliště

   Brno:
   - Bäckergasse (Pekařská) 47
   - Giskra-Strasse - Giskrova 17

   Praha, Sokolská třída čp. 1792,
   Nenkovice čp. 137 (dům zakoupil v roce 1899, trvale se sem nastěhoval po roce 1901),
   Strážovice (od roku 1926 do smrti)


  • vzdělání

   české gymnázium v Brně (doloženo v roce 1890, studium dokončil na českém státním gymnáziu v Praze maturitní zkouškou v roce 1892),
   1893–1897 c.k. umělecko-průmyslová škola v Praze,
   žák Františka Ženíška a Maxe Pirnera na Akademii výtvarných umění v Praze

  • vyznamenání a pocty

   řád „PRO ECCLESIA ET PONTIFICE“ (udělil papež Pius XI. 19. 11. 1928)

  • jiné pocty

   jeho jméno nese ulice ve Vrahovicích (okres Prostějov),
   v Nenkovicích má trvalou muzejní expozici


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   malíř a ornamentik

  • odborné a zájmové organizace

   Podpůrný spolek na podporu posluchačů na c. k. Akademii umění v Praze (v roce 1898 zvolen jednatelem),
   Spolek výtvarných umělců Mánes (mimořádný člen v době pražských studií),
   Družstvo českého Národního divadla v Brně (přispívající člen),
   Sdružení výtvarných umělců moravských


  • hrob

   hřbitov ve Strážovicích


  • poznámky

   Dekorativní techniky v architektuře (freska, sgrafito, mozaika) studoval u architekta Kamila Hilberta. Po studiích se vrátil do Nenkovic a ve stodole si zřídil ateliér. Od roku 1926 až do smrti žil ve Strážovicích, je zde i pohřben, hrob zdobí vlastní plastika Madony.
   Jeho výtvarné dílo je převážně dekorativní, monumentální a užitkové. Vytvořil si vlastní rázovitý ornament, načerpaný ze zdrojů moravského lidového umění.
   Dále se věnoval akvarelům, ilustracím a grafickým pracím - plakáty, diplomy, návrhy na knižní obálky, ex libris.
   Malíř za svou prací jezdil po celé Moravě i do Čech; v zimě tvořil návrhy pro jarní a letní měsíce. Byly to rozměrné kartony s předlohami pro fresky a sgrafita na fasádách budov, či rozměrné malby pro sakrální prostory. Časté použití žebříku mu připomínalo práci malíře pokojů, této práci říkal „malování od ruky“. V zimních měsících se věnoval také olejomalbě, kresbě, ilustracím a grafice; této práci říkával „ševcovina“. Když v létě pracoval na lešení a zdobil fasády budov freskami a sgrafity, připadal si jako zedník. Proto tuto část své práce nazýval „zedničina“ (K. Kavička, c. d. s. 55).


  • obrazy

   img10319.jpg


  • pojmenované ulice

   - Köhlerova (Komárov)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Petr Bezruč
   přítel Antonín Blažek
   spolupráce Hynek Bulín
   přítel, J. Köhler vyzdobil malbami vilu H. Bulína Vladimír Fischer
   spolupráce Felix Jenewein
   pedagog
   další osoby (3)...


  • partneři

   Rosalie Köhlerová (Uhlířová)
   sňatek: 23. 4. 1917, Brno (garnisonní kostel)


  • děti

   Jiří Köhler
   Ludmila Starostová (Köhlerová)
   Antonín Köhler


  • rodiče

   Jan Köhler
   Rosina Köhlerová (Ježková)


  • sourozenci

   Růžena Köhlerová
   dvojče


  • ulice

   Bäckergasse (Pekařská)
   rodný dům (dnes Pekařská) Giskra-Strasse - Giskrova
   bydliště doložené v roce 1890 (dnes Kounicova)


  • stavby

   Kostel sv. Jana Nepomuckého
   Elišky Přemyslovny 27/454
   namaloval oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého, vyzdobil strop kostela ornamenty
   Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
   Chodská, Jana Babáka, Tábor
   akademický malíř, který vyzdobil kapli
   "Švédský" nájemný dům F. Schmeera
   Smetanova 41/593
   autor sgrafita


  • události

   6. 4. 1916
   Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple
   provedl uměleckou výzdobu nemocniční kaple


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2020

Bysta Jana Köhlera vytvořená Janem Znojem. Zdroj: Ždánsko - zeměpisný a dějepisný popis, Ždánice 2002, s. 478.