Internetová encyklopedie dějin Brna

Samuel Fritz

  Samuel Fritz


  • * 9.4.1654 Trutnov – † 20.3.1725 Jéveros, Peru


  • kazatel, učitel a umělec, misionář v Jižní Americe


  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   Ovládal několik indiánských jazyků - sepsal slovník jazyka Omaguů.
   Shromáždil data pro vytvoření mapy krajiny kolem řeky Amazonky (1707, Quito).


  • vzdělání

   FF UK v Praze,
   noviciát v Brně (1674–1675),
   teologie v Olomouci (1680–1683)


  • dílo

   Publikační činnost:
   - deník z plavby po Amazonce (1689–1691) - špan. in: P. Pablo Maroni, Noticias auténticas del famoso río MaraEón..., Madrid 1738, & in: Historiadores y cronistas de las misiones, Quito 1960: 255–279.
   - angl. překlad, Edmundson, G.: Journal of the Travels and Labours of Father Samuel Fritz in the River of Amazonas between 1686 and 1723, London 1922.
   - nejdůkladnější edice deníku i korespondence in: Gicklhorn, Josef & Renée: Im Kampf um den Amazonenstrom. Das Forscherschicksal des P. S. Fritz, Prag-Leipzig-Berlin 1943.
   - česky in: Binková, S., Polišenský, J. (ed.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989: 453–476.


  • zaměstnání

   vstup do Tovaryšstva Ježíšova (1673),
   učitelské působení na jezuitských školách, profesor semináře v Uherském Hradišti, Březnici a Brně,
   misionář v zámořských koloniích Španělska (1683),
   superior maraňonských misií (1704–1712)


  • poznámky

   Roku 1684 vyplul směrem do Cartageny de Indias v místokrálovství Nová Granada (dnešní Kolumbie), odtud se vydal po souši do Quita a do misií na řece MaraEon, tj. na horním toku Amazonky (od roku 1686), mezi Indiány kmene Omaguů, Yurimaguů, Aizuarů a Ibanomů. V misijních záležitostech cestoval do Limy (1693) a Quita (1700 a 1707).
   V amerických oblastech zakládal nové osady a stavěl kostely, ty pak zdobil sochami a obrazy, které sám zhotovil.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jindřich Václav Richter
   jeho poznatky a poznámky použil S. Fritz pro své mapy Jižní Ameriky


  • autor


Aktualizováno: 20. 03. 2020