Internetová encyklopedie dějin města Brna

Oldřich Tichý

  doc. PhDr. Oldřich Tichý


  • * 12.7.1916 Veselí nad Moravou – † 15.10.1991 Praha


  • hispanista


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1961–1963 a 1965–1967 působil jako zakladatel moderní lingvistiky na Kubě


  • vzdělání

   1935–1945 Masarykova univerzita v Brně - obory francouzština-němčina (1964 docent španělského jazyka)


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - Základy španělské mluvnice, Praha 1958.

   - Manual de idioma checo, La Habana 1961.

   - (s kol.), Španělština pro jazykové školy III., Praha 1966 a 1980, IV., Praha 1971 a 1981.

   - Charakteristické rysy španělského slovosledu, Sborník VŠP v Olomouci III (1956), 29–39.

   - Poznámky k fonetickému minimu španělštiny, Cizí jazyky ve škole (1957), 157–168.

   - O užívání subjunktivu ve španělštině (Odpověď na dotaz), ibid.: 229–230.

   - Poznámky k vývoji funkcí slovosledu ve španělštině, Romanistica Pragensia I (1959), 252–269.

   - Některé problémy srovnávání cizího jazyka s mateřštinou, Cizí jazyky ve škole (1959–1960), 97–103.

   - Recursos de incorporación contextual de la oración, Romanistica Pragensia II (1961), 91–97.

   - Poznámky k americké, zvláště kubánské španělštině, Cizí jazyky ve škole (1964–1965), 99–103, 164–169.

   - Španělština na Kubě, Cizí jazyky ve škole (1965–1966), 1–7.

   - Objetivos y métodos de la dialectología hispanoamericana, Ibero-Americana Pragensia III (1969), 131–137.

   - Característica morfosintáctica del adjetivo español, Ibero-Americana Pragensia VII (1973), 55–69.

   - Španělský jazyk, in: J. Šabršula, Úvod do srovnávacího studia románských jazyků II, Praha 1980, 199–211.


  • zaměstnání

   profesor na obchodní akademii ve Zlíně (španělština a portugalština),
   asistent na Palackého univerzitě v Olomouci (od roku 1950),
   FF UK v Praze - katedra romanistiky (od roku 1958)


  • poznámky

   Zabýval se otázkami španělské gramatiky v duchu pražské školy, věnoval pozornost aktuálnímu členění výpovědi, proslul jako výborný pedagog.
   Na havanské univerzitě založil studium obecné lingvistiky a moderní hispanistiky, zorganizoval výuku češtiny pro stipendisty, dal významný podnět k dialektologickým výzkumům.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kdo byl kdo, Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté"


  • autor


Aktualizováno: 09. 07. 2018