Internetová encyklopedie dějin města Brna

Timoteus Pokora

  PhDr. et JUDr. Timoteus Pokora, CSc.


  • * 26.6.1928 Brno – † 11.7.1985 Praha


  • sinolog a překladatel


  • pseudonym

   Jan Kalina aj.

  • národnost

   česká


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Kroměříži,
   1946–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1950 titul JUDr.),
   1950–1955 FF UK - sinologie a dějiny Dálného východu


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - Na přelomu staré a nové Číny. Hnutí 4. května 1919, Orbis, Praha 1959, 121 s.

   - Čchin Š' chuang-ti. Edice Portréty, sv. 20, Orbis, Praha 1967, 219 s.

   - překlady: (z ruštiny, s J. Kolmašem), Čína, Praha 1957, 383 s.

   - Miao Čchu-chuang: Dějiny Komunistické strany Číny [z čínštiny, poznámky], Praha 1960, 286 s.

   - Wilhelm, Hellmut: Společnost a stát v Číně. K dějinám světové říše [z němčiny a čínštiny, doplňky, rejstříky a doslov], Praha 1969, 159 s.

   - Wang Čchung: Kritická pojednání (Lun-cheng). Výbor z díla čínského filosofa 1. stol. n. l., Praha 1971, 467 s.

   - N. I. Konrad: Západ a Východ [pod vypůjčeným jménem Černý, Václav A., z ruštiny, doslov a rejstřík], Praha 1973, 248 s.

   - Hsin-lun (New Treatise) and Other Writings by Huan T'an (43 B. C.-28 A. D.) [z čínštiny, index], Michigan Papers in Chinese Studies, No. 20, Ann Arbor 1975, 50, 414 s.


  • zaměstnání

   vědecký pracovník - Orientální ústav ČSAV v Praze (od roku 1954),
   vedoucí oddělení Východní Asie (1963–1973),
   tlumočník a překladatel

  • odborné a zájmové organizace

   člen redakční rady Archivu orientálního, Historického sborníku a Nového Orientu


  • poznámky

   Zabýval se zejména otázkami společenských formací v období starověku a dějinami a filozofií dynastie Chan. Dominující položkou v jeho díle jsou studie a články o chanských filozofech, zejména Wang Čchungovi a Chuan Tchanovi.

   Během své kariéry publikoval šest knih, desítky vědeckých monografií a statí, velké množství článků a stovky recenzí.
   Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na řadě zahraničních univerzit: 1965/1966 v Heidelbergu, od září 1969 do srpna 1970 na Michiganské universitě v Ann Arboru a dalších.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kdo byl kdo, Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté"


  • autor


Aktualizováno: 24. 06. 2018