Internetová encyklopedie dějin Brna

Florián Paucke

  Florián Paucke


  • * 14.9.1719 Winzig, Slezsko – † kolem 1780 Jindřichův Hradec


  • kněz a misionář v Paraquayi


  • rodné jméno

   někdy uváděno chybně Baucke

  • národnost

   německá


  • vzdělání

   1739–1741 filozofie v klementinské koleji v Praze,
   1746–1748 teologie a vysvěcení na kněze


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Hin und Her, hin - süße und vergnügt, her - bitter und betrübt. Das ist treu gegebene Nachricht durch einen im Jahr 1748 aus Europa in West-Amerika, namentlich in die Provinz Paraguay abreisenden und im Jahre 1769 nach Europa zurückkehrenden Missionarium [rkp.].
   - první úplnou německou edici Zwettler-Codex 420 von P. Florian Paucke S. J. vydali Etta Becker-Donner a Gustav Otruba, 2 sv., Wien 1959, 1 101 s.
   - španělský překlad Pauckeho spisu Hacia allá y para acá (Una estada entre los indios mocobíes 1749–1767) pořídil Edmund Wernicke, 3 sv., Tucumán-Buenos Aires 1942–1944.


  • zaměstnání

   vstup do české provincie Tovaryšstva Ježíšova v Brně (1736),
   1742–1745 výuka na jezuitských kolejích ve slezské Vratislavi a Nise,
   vyslán na misijní cestu - přes Lisabon do španělských zámořských misií (provincie Paraguay), rok 1748,
   po roce 1769 v jezuitské koleji ve Znojmě a v Jindřichově Hradci


  • poznámky

   V letech 1751–1768 působil mezi Indiány kmene Mocobí - indiánskému obyvatelstvu zprostředkoval znalost řemesel, zemědělství, ale i hudby. Je autorem podrobného popisu přírodních podmínek Paraguaye a života jejích obyvatel, doprovozeného četnými vyobrazeními, který sepsal po svém návratu do Evropy.
   Po vypuzení jezuitů (1769) ze španělských kolonií se vrátil do své vlasti.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 10. 09. 2019