Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Kabrda

  prof. PhDr. Josef Kabrda


  • * 3.2.1906 Frýdlant nad Ostravicí – † 27.5.1968 Ankara (Turecko)


  • historik, turkolog, balkanolog a osmanista


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   1917–1925 reálné gymnázium v Místku,
   1925–1930 FF UK v Praze - dějepis a zeměpis - u prof. J. Rypky a prof. J. Bidla (1930 titul PhDr.),
   1934–1937 studijní pobyt na univerzitě v Sofii,
   1937–1939 studium na École nationale des langues orientales vivantes v Paříži (pokračoval ještě v letech 1945–1946),
   v roce 1947 obhajoba habilitační práce Studie z dějin balkánských zemí v turecké době na FF MU v Brně, v roce 1965 jmenován profesorem dějin jihovýchodní Evropy a Blízkého východu


  • dílo

   Bibliografie: viz SPFFBU, C 16, 1969, s. 25–30

   PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
   - Berát vidinského metropolity Josefa z roku 1763, Praha 1937.
   - Quelques firmans concernants les relations franco-turques lors de l´expédition de Bonaparte en Egypt, 1798–1799, Paris 1947.


   monografie:
   - Le systéme fiscal de l´Eglise orthodoxe dans l ´Empire Ottomane, a 2 rukopisy Feudální poměry v Bulharsku v 15.–17. století ve světle osmansko-tureckých kodifikací, Přínos bulharské turkologie ke studiu národních dějin.

   Psal také učebnice a skripta nebo do edice, a výklad tureckých pramenů Kánúnnáme.spoluautor: Dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy v období od francouzské revoluce do roku 1918, část I., 1790–1878, Praha 1966.


  • zaměstnání

   1934–1937 pobyt v Bulharsku,
   1939–1948 středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Havlíčkově Brodě,
   1948–1968 FF MU v Brně - profesor dějin blízkého východu, vedoucí Kabinetu balkanistiky a hungaristiky

  • odborné a zájmové organizace

   Československá společnost historická,
   Československá společnost orientalistická,
   Kruh moderních filologů,
   Studentská filharmonie v Praze (1928–1931),
   Jasoň - hudební sbor v Havlíčkově Brodě,
   Jednota československých filologů


  • poznámky

   zabýval se osmanskými dějinami, tureckou diplomacií a tureckými prameny k bulharským dějinám či francouzskými vztahy v době Napoleonově


  • prameny, literatura


  • partneři

   Ema Kabrdová (Foltasová)
   sňatek: 3. 4. 1934


  • autor


Aktualizováno: 23. 05. 2018