Encyklopedie dějin města Brna

Jan Ceyp

  Jan Ceyp


  • * 14.8.1900


  • válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno-Židenice


  • odborné a zájmové organizace

   SPB Brno-Židenice


  • poznámky

   Domobranecké prapory v Itálii byly jednotky zahraničního vojska, vytvářené od konce roku 1918, a přičleněné k čs. legiím v Itálii. Příslušníky praporů se stali hlavně zajatci italské říjnové ofenzívy 1918, kteří se po 28. 10. 1918 dobrovolně přihlásili do čs. armády.
   Do konce roku 1918 vzniklo 9 praporů, do léta 1919 pak dalších 46.
   Prapory byly vedeny československými důstojníky, měly po 4 neozbrojených rotách. Během jara 1919 byly přepraveny do ČSR, částečně zasáhly v bojích na Slovensku.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Muzeum města Brna, inv. č. 152 875"
   "Slovník prvního československého odboje 1914-18"


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 14. 08. 2015